Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Välkommen till SOK:s arkiv!

Innehållet under arkiv kommer inte att uppdateras!Ev bilder kan tyvärr vara försvunna (då visas isåfall inte bilden till ev text)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................
SOK hade även en blogg ”Ornitologerna” åren 2011-2013, läs den här.

Och bloggen ”Obsarna” åren 2013-2015, läs den här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................
Hänt 2018
Härlig havsfågel-skådning, fotouflykt till Femörehuvud, spaning efter en skadad berguv, flera fenologi-rekord, populära fågelmarker i Gesta, många obsar av röd glada och öppnad facebokgrupp.
Hänt 2017
Norra övningsfältet är en utmärkt skådarlokal nästan under hela året. Den 22 maj blev det ett nytt kommunkryss – en ängshök!
Hänt 2014
Den 1 april observeras en isabellastenskvätta på Lötfälten utanför Stränges. De närmaste dagarna vallfärdar skådare från hela landet för att se fågeln.
Hänt 2015
I området vid reningsverket i Strängnäs har man under februari 2015 sett såväl kungsfiskare som forsärla, gärdsmyg, smådopping och rödhake.
Hänt 2016
Jubileumsutställningen 26/8–23/9 i Multeum av fågelbilder, tagna av medlemmar i SOK, fick en glädjande stor uppmärksamhet. Många köpte också utställningsbilder.
Hänt 2013
1 januari: Nyårsskådning vid bland annat Södra kyrkogårdens fågelmatning ger 40 arter.
Hänt 2012
19 mars: Fyra lappugglor vållar en mindre folkvandring till Sanda utanför Strängnäs.
Klubbtidningen 1991–2006
Förteckning över utgivna nummer av klubbtidningen 1991–2006. Sammanställt av Leif Ekblom.
Hänt 2010
10 juni: Ny kommunart – en prärielöpare observeras vid Edeby våtmark.
Hänt 2011
27 maj: Storken kommer till Strängäs och gillar Kvitten.
(Obs! Länken går till blogspot)