Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Bergaån
Stacks Image 1378
Stacks Image 1476
Bergaån vid Berga Säteri.
Foto Peter Hennix.
Bergaåns utlopp i Visnaren
Text: Yngve Meijer

Ån fryser till endast vid längre perioder av sträng kyla och går snabbt upp vid lite mildare väder. Allmänheten brukar föda traktens gräsänder med bullar vilket också andra fåglar passar på att dra nytta av som knölsvan och sothöna.
Vintern 2006 övervintrade en kricka i ån och för andra året i rad observerades en kungsfiskare på lokalen vilket blev en av januari månads riktiga stänkare i Strängnäs. Strömstare ses sporadiskt varje vinter.
Bergaån med Berga Säteri
Text: Yngve Meijer

Vintertid har Bergaån så gott som alltid isfria partier mellan Lännasjön och Berga säteri.
Vintertid är sångsvan en trogen gäst på lokalen och ibland försöker någon gråhäger att övervintra. Siskor, gärdsmyg och mindre hackspett brukar det finnas bland alarna utefter ån.
Rördrom, vattenrall, kungsfiskare och rörhöna är andra tänkbara arter i området. Ibland kan man dessutom få se en bäver som stilla glider fram genom vattnet.
Strömstare är regelbunden under vintertid i forsen några hundra meter nedströms Berga säteri.