Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Öknasjön
Stacks Image 1341
Foto Sven Blomkvist
Stacks Image 1496
Öknasjön
Text Kent Söderberg

Öknasjön är en sjö i Barva och Härads församlingar i Södermanland. Sjön har en area på 0,667 kvadratkilometer och ligger 23,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Eksågsån och ligger i kommunens sydvästra del, ca 10 km från Länna.

Väg- och platsbeskrivning
Följ väg och skyltar mot Prostökna, förbi Tobo. En parkeringsplats och en markerad stig finns ned till fågeltornet. Det finns även en nygjord parkering strax innan, se kartan. Därifrån följer man betesmarken efter skogen ner till spången.
På våren, när sjön svämmar över, simmar änder och gäss lugnt omkring i det grunda och näringsrika vattnet, vadare ilar nervöst fram och tillbaka mellan starrtuvorna, på jakt efter föda. Några lärkfalkar vässar hotfullt sina vingar i luften, medan bruna kärrhökar metodiskt spanar av de svagt rasslande vassbältena.
På sensommaren och hösten blir stora delar av sjön uttorkad, och man kan bara skymta några sothönsungar på klarvattenytorna i mitten. Bladvass och gräs växer sig snabbt meterhögt. Sjön har ju tidigare varit otillgänglig och svårskådad under den senare delen av året och har då av naturliga skäl inte övervakats. Det finns säkert mycket spännande kvar att upptäcka.


Fågeltornet vid Öknasjön
Öknasjön är en mycket grund slättsjö, med små vassöar insprängda i de stora säv- och starrmaderna. Strandzonen runt tornet domineras av videbuskar och sumpig lövskog. Det finns två inlopp i sjön, dels i västra delen från Bond- öknasjön och dels där Gavelån rinner in. Eksågsån ligger i östra delen av sjön och är enda utloppet.

Hur kan en vår se ut vid Öknasjön? 
Redan i början av april är det värt att ta sig ned till sjön. Väljer man att gå ned längs Gavelån, ser man ofta skogssnäppor som rastar vid dikeskanten. Nere vid sjön ligger redan krickor, bläsänder, grågäss och sångsvanar. Några tranor kanske går omkring på maderna och enkelbeckasin "bräker" i luften. Har man tur kan man se både skedand och årta.
De flesta vadarna ses i början av maj. T ex grönbenor, svartsnäppor, brushanar, storspovar och kanske till och med myrsnäppor. Sävsångare, gulärlor, gräshoppsångare och näktergal är säkrare i slutet på maj, likaså lärkfalk och småfläckig sumphöna.
Även svarttärna har noterats från sjön och flodsångare vid Gavelån.
Uppdatering 2022:
För en tid sedan togs nedhängande träd och andra farliga föremål ner med hjälp av arrendatorn av beteshagen. Ture P och Sven B lagade trappen till tornet tillsammans med “inhyrda” Olle P. Det återstår litet reparationsarbete på spången.