Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Marvikarna
Stacks Image 1378
De smala sjöarna inramas av bergsbranter, upp till 75 m höga.
Foto Peter Hennix.
Marvikarna i Åkers bergslag
Text: Kent Söderberg & Raouk Karlsson

Marvikarna är ett praktexempel på en sörmländsk sprickdal, en rad av tre långsmala sjöar som ingår i en förkastningszon från Yttre Hållsviken väster om Trosa till Mälaren vid Mariefred. Innan landhöjningen kommit så långt, var detta en viktig sjöförbindelse mellan Mälaren och Östersjön. I våra dagar trafikeras vattnet flitigt av kanotister (motorbåtstrafik är förbjudet) och vintertid av långfärdsåkare på skridsko. De smala sjöarna inramas av bergsbranter, upp till 75 m höga. Speciellt vid Mellan- och Nedre Marviken (=norra delen) är landskapet imponerande.

Mellan Åkersstyckebruk och Laxne ligger Marvikenområdet. Det är inte direkt en lokal men hela skogsområdet kring Nedre Marviken och Mellanmarviken är intressant.

Vägbeskrivning
Antingen åker man in norrifrån genom Åkersstyckebruk (förbi Åkers International - Valsverket), söderifrån, från väg 223 mot Laxne, vid skylt Krampans Naturreservat eller västerifrån, från Byringe station, skylt Solhem och sedan antingen svänga höger vid Kalkbro, eller åka rakt fram.
Fågellivet
I skogsområdet finns tjäder, orre och järpe. På senvinter och vår är det lämpligt att lyssna efter ugglor - pärluggla, sparvuggla, kattuggla och berguv som haft en säker hemvist i området sedan 30-talet, kan höras. Vid flera av sjöarna häckar storlom, trana och fiskgjuse. Korp häckar med två par. Gör man en nattlig resa runt midsommartid kan man på flera ställen få höra nattskärra och trädlärka samtidigt. Kungsörn syns också ibland.
Även fyrbenta djur finns i området. Älg, rådjur, räv, mård och till och med lo har setts ibland.
Är man obekant med området kan det vara lämpligt att följa Sörmlandsleden kring Långa Edet. Vintertid är det ett säkert ställe för strömstare.
De bäckar som rinner ut i sjöarna har ofta skurit sig ned och skapat djupa raviner, där ovanliga växter som trollduva, spenört, skogsklocka och strutbräken kan påträffas.