Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Hässelbyholm & Hässelbyholms brygga
Stacks Image 1378
Hässelbyholms brygga är en mycket bra observationsplats för både havsörn och kungsörn, inte minst vintertid.
Foto Peter Hennix.
Hässelbyholm

Området besöks främst på grund av att här finns en av de få platser i Mälardalen där dubbeltrasten övervintrar. Den gamla lindallén mellan slottet och Hässelbyholms brygga är helt behängd med mistel och dubbeltrastens favoritföda, mistelbär. Det enklaste sättet att hitta den ganska skygga dubbeltrasten brukar vara att ställa sig bland lindarna i allén och lyssna efter dess torra och avslöjande flyktläte när den flyger mellan trädtopparna. Mesar och hackspettar är rikt representerade i omgivningarna.
Hässelbyholms brygga

Hässelbyholms brygga är en mycket bra observationsplats för både havsörn och kungsörn.

Vintern har genom åren bjudit på många spännande observationer av vilka flera är att betrakta som verkliga utmaningar, tretåig hackspett, blå kärrhök, dvärgmås, tretåig mås, nötkråka, och tallbit.

Text: Yngve Meijer