Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Gesta viltvatten
Text: Fredrik Ellin & Kent Söderberg.
Stacks Image 1378
Bästa obsplatsen har man från den vall som är uppgrävd i den norra-östra delen av viltvattnet.
Foto Peter Hennix
För att komma till Gesta viltvatten kör du av E 20 vid Malmby mot Stallarholmen. Kör 7,3 km och då du kommer till en skylt, Gesta 1, svänger du höger in på en grusväg. Kör 500 m  och sväng vänster in på gården. Ta sedan första "vägen" vänster och åk förbi det stora vita huset på vänster hand, Gesta gård, och kör längs häcken så dyker viltvattnet upp i svackan i öster. Parkera i den skarpa högersvängen och gå sedan längs traktorvägen ned till vattnet. Observera att det är förbjudet att köra vidare på vägen ned mot det södra området.
Bästa obsplatsen har man från den vall som är uppgrävd i den norra-östra delen av viltvattnet. På vallen kan man sedan försiktigt röra sig söderut och spana av den motsatta stranden som vid lågt vattenstånd erbjuder en fin rastplats för vadare.
Häckar gör bland andra fiskmås, tofsvipa, kanadagås och knipa. Kricka har troligen häckat vid flera tillfällen och bläsand har konstaterats häcka en gång. Då området är relativt litet är det viktigt att uppträda försiktigt och inte röra sig för långt söderut under häckningstid.
Främst får man nog betrakta Gesta viltvatten som en rastlokal. Både under vår- och, särskilt under höststräcket, kan man se en hel del vadarflockar rasta.
I slutet av augusti till början september kan både blåhake samt rödstrupig piplärka rasta vid viltvattnet. Under den korta tid Gesta viltvatten har funnits har 105 arter observerats bland ann at kan nämnas: myrsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa, kärrsnäppa, mosnäppa. Även kärrsångare, snatterand, dvärgmås har påträffats här.
Bland rovfåglarna kan ängshök, blå kärrhök, bivråk samt fiskgjuse nämnas. Under vintern brukar någon varfågel övervintra på fälten och gulsparvar brukar samlas i stora flockar.