Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Bågskyttebanan
Stacks Image 1378
Karta - Röd markering - Bågskyttebanan
Bågskyttebanan på Artportalen - Klicka här
Stacks Image 1476

Fågelmatningen vid Bågskyttebanan är attraktiv även för fågelskådare. Foto Peter Hennix

Vid bågskyttebanan har det under flera år funnits en fågelmatning med stenknäck som huvudattraktion.

Förutom våra vanligaste fågelbordsgäster är den skogsnära omgivningen sådan, att även skogens mesar som tofsmes, svartmes och talltita ibland passar på tar för sig av vad som bjuds.

Bofink och större hackspett är andra regelbundna besökare. Gröngöling och siskor är lite mer sparsamma besökare. Sällsynt ses även bergfink.

Matningen bekostas av SOK och sköts av Inger & Bo Karlsson.