Stacks Image 1378
Stacks Image 1476
Fågelmatningen vid Bågskyttebanan är attraktiv även för fågelskådare. Foto Peter Hennix.
Bågskyttebanan
Vid bågskyttebanan har det under flera år funnits en fågelmatning med stenknäck som huvudattraktion. Förutom våra vanligaste fågelbordsgäster är den skogsnära omgivningen sådan, att även skogens mesar som tofsmes, svartmes och talltita ibland passar på tar för sig av vad som bjuds.
Bofink och större hackspett är andra regelbundna besökare. Gröngöling och siskor är lite mer sparsamma besökare. Sällsynt ses även bergfink.