Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Roka udd, Selaön
Stacks Image 1457
Stacks Image 1374
Själva Roka udd är inte stort men i kombination med Mälaren, vassarna och åkrarna bildar det ett unikt och artrikt område där det mesta i fågelväg kan dyka upp. Foto Peter Hennix.
Roka udd, Selaön

Roka udd är en liten udde i Mälaren ca 1,5 km Norr om Runsö gård på Selaön, nästan längst upp på Överselö. Åk upp till Runsö gård och parkera bilen på lämpligt ställe, gå sedan från gården på vägen norrut. Innan vägen tar slut kan man följa den fd kraftledningsgatan genom lövskogen mot NV, där ligger Rokaudd ca 600 m.

Det kan vara lite kinkigt att se var udden ligger så ta gärna med någon som varit där förut och hittar vägen. Udden består av tät lövskog med vissa barrinslag. Stora vassområden med åkrar och åkerholmar ligger i närområdet.

Själva Roka udd är inte stort men i kombination med Mälaren, vassarna och åkrarna bildar det ett unikt och artrikt område där det mesta i fågelväg kan dyka upp. Sundet vid Roka udd är ganska strömt och grunt, så isen går upp tidigt, vilket gör att arter som salskrak och andra änder samlas i mindre flockar i slutet av mars. Annars är våren och sommaren bästa tiden att ta sig hit men även andra årstider kan vara givande.