Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Eksågstornet
Stacks Image 1465
Foto Barbro Hellström
Stacks Image 1378
Stacks Image 1461
Foto Peter Hennix
Eksågstornet

PLATSBESKRIVNING
Tornet är beläget utmed gamla E20 som går strax söder om den del av Sörfjärden som ligger i Strängnäs kommun. I anslutning till Eksågsåns utlopp i Sörfjärden kommer man åt en stor del av vattenspegeln i Östra delen av fjärden från ett lättåtkomligt torn omgivet av vass på båda sidorna. Tubkikare rekommenderas eftersom det ofta är långt till många av fåglarna.

HITTA HIT
Lättast hittar man till lokalen genom att svänga av från motorvägen E20 vid Härad och fortsätta 3,1 km västerut mot Eskilstuna på Lv900 (gamla E20). Efter att man har passerat Eksågs gård och kommit ner i svackan svänger man till höger in på en liten grusväg där parkeringsmöjlighet för flera fordon finns. Från parkeringen leder en 100 meter lång grusväg ut till tornet som kan nås med rullstol.

FÅGLAR
Vinter: Fjärden som är ganska grund fryser oftast till tidigt men milda vintrar kan vigg, knipa, storskrake, sångsvan och någon salskrake dröja sig kvar tills isen läger sig. Förutom våra vanligaste mesar brukar gärdsmyg, stjärtmes och mindre hackspett finnas i strandskogen runt tornet. Havsörn är en så gott som daglig besökare runt fjärden.

Vår: Utan tvekan är våren den mest besöksvärda årstiden och när isen släpper brukar salskrake, sångsvan, skäggdopping, storskrake, vigg och knipa anlända. Enstaka snatteränder och en del bläsänder rastar, fisktärnor ilar fram över vattnet i jakt på föda.
Vår forts.Under andra halvan av april och en bit in i maj rastar mindre flockar med sjöorre långt ute på fjärden så gott som dagligen. Tillfälligt har både kungsfiskare, gråhakedopping, svärta och alfågel observerats. Rördrom hörs med en eller två ropande hanar om än avlägset. Från vassen runt tornet sjunger sävsångare och rörsångare. Den korta promenaden mellan parkeringen och tornet bjuder ofta på spelande mindre hackspett, sjungande gärdsmyg, rödvingetrast, näktergal och ibland någon gransångare.
Ett par hundra meter öster om bron vid parkeringen leder en bommad grusväg ner mot Ånsholmen. Strandskogen utmed grusvägen är hemvisst för flertalet av våra vanliga sångare och många av arter i flertal. Ljudnivån är bara den väl värd den korta promenaden.

Sommar: Eksågstornet är likt de flesta lokaler under sommarmånaderna, livet fortskrider och efterhand tystnar fågelsången alltmer. Sjungande flodsångare har hörts från parkeringen och Ånsholmen vid flera tillfällen vilket gör lokalen väl värd ett nattligt besök. Tillfälligt är kornknarr också hörd från gärdet vid parkeringen.

Höst: Gäss och andfåglar är årstidens dominanter där såväl vigg som grågås ibland kan ses i fyrsiffriga antal. Oftast ligger de stora viggflockarna långt ute på fjärden men ibland går det trots detta att vaska fram någon bergand. Bland de gäss som rastar på fjärden går det ofta bra att hitta en del sädgäss. Prutgås, bläsgås och vitkindad gås är sedda vidd enstaka tillfällen.