Stacks Image 1329
Karta över några av fågelmarkerna i Strängnäs kommun. Foto och montage: Jonas Jörnemark.
Stacks Image 1309
Från fågeltornet vid Valnaren har man en bra utsikt över denna träsksjö som huvudsakligen består av vass och besöks av både vadare och en och en och annan rovfågel. Foto Peter Hennix.