Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Gorsingelund

Gorsingelunds fågelmatning
Stacks Image 1326
I Gorsingelund finns sedan några år tillbaka en fin fågelmatning som bekostas av SOK och som sköts av Beje Aronsson.
Nedan finns en lista på alla gäster som besökt Gorsingelunds fågelmatning, men här kan du även läsa via Artportalen vilka arter som rapporterats de senaste dagarna: Gorsingelunds fågelmatning på Artportalen!
Stacks Image 1392

Nötväcka
Foto: Beje Aronsson

Stacks Image 1394

Talgoxe
Foto: Beje Aronsson

Stacks Image 1322

Domherre, hane
Foto: Beje Aronsson

Fågelarter sedda vid Gorsingelunds fågelmatning
Blåmes, Domherre, Entita, Koltrast, Stjärtmes, Steglits, Talltita, Talgoxe, Trädkrypare… (uppdatering pågår)
Stacks Image 1405

Talgoxe
Foto: Beje Aronsson

Gorsingelund
Stacks Image 1383

Vår & Sommarbild
Foto: Gunilla Oleniusson

Nedan finns en lista på alla gäster som besökt Gorsingelund, men här kan du även läsa via Artportalen vilka arter som rapporterats de senaste dagarna: Gorsingelund på Artportalen!
Stacks Image 1388
Stacks Image 1415

Kattuggla
Foto: Gunnar Holhut

Fågelarter sedda i Gorsingelund
Blåmes, Domherre, Entita, Göktyta, Kattuggla, Koltrast, Rödstjärt, Stjärtmes, Steglits, Stenknäck, Talltita, Talgoxe, Trädkrypare… (uppdatering pågår)
Stacks Image 1411

Nötväcka
Foto: Beje Aronsson