Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Söderlänna våtmark, Länna
Stacks Image 1422
Satellitbilden avslöjar övergödningen i Lännanasjön och vid Söderlänna. Den nya våtmarken, som nu skapas, ska kunna rena viken och en stor del av sjön.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En två hektar stor våtmark skapas i Lännasjön i viken vid Söderlänna. De grävarbeten, som markägaren Söderlänna säteri startade i september, slutförs i dagarna. Arbetena finansieras till stor del med bidrag via Naturvårdsverket från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

– Sjön har i många år varit övergödd. Mycket fosfat och kväve har läckt ut från åkermarken, berättar Carl Odelstierna vid Söderlänna säteri.

Man försökte på 90-talet att fräsa bort vassen, men viken växte ändå snabbt igen. De arbeten som nu har gjorts, tros innebära en mer långsiktig lösning. Våtmarken ska fungera som en näringsfälla för ett cirka 40 hektar stort område i Lännasjön. På köpet gynnas fågellivet.

– Det kommer garanterat att vara fler fåglar här till våren, tillägger Carl Odenstierna.

Text våren 2021: Peter Hennix

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………