Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Kyrkviken, Stallarholmen
Stacks Image 1457
Åk från Stallarholmen mot Mariefred och tag av mot Kyrkviken. Kyrkviken ligger straxt intill kolsundet. Skäggmes, vattenrall, bläsand, häger och brun kärrhök har observerats och höst och vår finns det gott om simfågel. Kyrkviken är också en bra sträcklokal.