Gesta områdesbeskrivning
Text & Bild: Petter Kappel
Stacks Image 12
Klicka på länken till respektive lokal för att se vilka arter som via Artportalen.se rapporterats de senaste dagarna (Obs! Uppdatering pågår, därför finns inte alla lokaler länkade just nu 20210604)
Parkering och Stallområde:
Gesta stallområde

Våtmarker/vatten
1. Gamla viltvattnet
2. Gesta viltvatten (ekvattnet)
3. Hundvattnet
4. Östra sumpmarkerna

Odlade fält
5. Västra fälten
6. Östra fälten
7. Hjortfältet

Hagmark
8. Sommarhagarna

Viltåkrar
9. Duvholmsfältet
10. Bortre energiskogsfältet (paradiset)
Skogsmark, snår mm
11. Storskogen
12. Tallåsen
13. Lummelunden
14. Björkdungen
15. Duvholmen
16. Mellersta energiskogsfältet
17. Bortre energiskogen

Hästhagar
18. Vinterhagarna
19. Petters hage

Övrigt
A. Utkikspunkt viltvattnet
B. Utkikspunkt viltvattnet
C. Kjelles skogsmatning