Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Edeby Våtmark - Stallarholmen

Stacks Image 6
Observationer
För senaste veckans observationer registrerade i Artportalen.se, klicka här.

Vinter
: Knölsvan, sångsvan, duvhök, havsörn, ormvråk, varfågel

Vår/Sommar: Kanadagås, grågås, skedand, bläsand, kricka, tornseglare, sparvhök, duvhök, brun kärrhök, havsörn, ormvråk, korp, stjärtmes, stenknäck

Häckande: Grågås, knölsvan, snatterand, vigg, knipa, skogsduva, vattenrall, rörhöna, sothöna, trana, tofsvipa, mindre strandpipare, skogssnäppa, fisktärna, skrattmås, fiskmås, gröngöling, backsvala, ladusvala, hussvala, sävsångare, stare, buskskvätta, stenskvätta, hämpling, steglits

Höst: Knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, gråhäger

Tillfälligt: Vitkindad gås, sädgås, spetsbergsgås, bläsgås, mindre sångsvan, mandarinand, årta, brunand, salskrake, storskrake, vaktel, småfläckig sumphöna, smådopping, svarthakedopping, strandskata, ljungpipare, kustpipare, större strandpipare, småspov, storspov, myrspov, rödspov, kustsnäppa, brushane, myrsnäppa, spovsnäppa, mosnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa, prärielöpare, tuvsnäppa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, drillsnäppa, rödbena, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, dvärgmås, silltrut, skräntärna, svarttärna, ägretthäger, fiskgjuse, kungsörn, blå kärrhök, röd glada, fjällvråk, jorduggla, tornfalk, stenfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, gulärla, snösparv
Beskrivning
En anlagd våtmark utmed vägen till Edeby gård och Herresta. Omgivningen är främst åkermark och några buskage. På höststräcket och vårsträcket och om vattennivån är bra är detta kommunens bästa lokal för vadare.

Tillgänglighet:
Lättillgängligt.

Rullstolsanpassat:
Lokalen är inte anpassad för funktionshindrade, men kan delvis ses från den vältrafikerade vägen.

Notera:
Det finns inte tillgång till toalett på platsen.
Finns ej heller tillgång till picknickbord.

Vägbeskrivning
-Från Stallarholmen: åk väg 980 sydost mot Mariefred Ca 2.4 km. Efter Toresunds kyrka, sväng vänster mot golfbana, Herresta och Edeby.
-Från E20/Läggesta-avfarten, åk ca 14km på väg 980 förbi Mariefred, sväng höger vid skylt mot golfbana, Herresta och Edeby.
Ca 1,6 km in på vägen finns våtmarken på höger sida.
Parkera klokt i parkeringsfickan till vänster vid hästhagen innan våtmarken.

Koordinater:
Edeby våtmark Parkering: 59.333797, 17.249393
Edeby våtmark utsiktsplats 1: 59.333209, 17.250391
Edeby våtmark utsiktsplats 2: 59.332718, 17.253883

Skådartips
Tidig gryning eller kvällsbesök ger bäst ljus på lokalen under vår och sommar. Vadare samlas gärna i den bortre delen av viken, därav är tubkikare ett måste.