Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Var är svarthakedoppingarna?

Stacks Image 16
Foto: Svarthakedopping 21 maj i dagvattendamm i Fårhushagen - Beje Aronsson.
Svarthakedopping har genom åren funnits både häckande och rastande i många av kommunens anlagda våtmarker. Slättsjön Valnaren söder om Länna var en lokal, där svarthakedopping både rastade och häckade under många år – som flest nio rapporterade ex 2005.
De senaste åren har arten succesivt minskat och försvunnit från många av kommunens lokaler där den tidigare häckat. Motsvarande minskning står inte att finna i den övriga delen av länet. Under 2021 såg det länge ut som om Strängnäs skulle bli utan observationer av svarthakedopping. En sen kväll den 19 maj under ett eftersök av eventuella nattsjungande fåglar, passerades Larslunda brunn, som är en mindre damm i anslutning till Fårhushagen i Strängnäs.
Ett plötsligt skorrande från vad som upplevdes vara en svarthakedopping hördes i mörkret vilket dock kändes ytterst udda med tanke på dammens storlek och omgivning med hus och människor. Efter en tids tålamodsprövande väntan kom plötsligt två svarthakedoppingar fram.
Trots att dammen är förhållandevis liten, är den väl skyddad av ett omgivande fårstängsel och när detta skrivs, ruvar fåglarna. Den under häckningstid normalt aggressiva sothönan har försvunnit från dammen och förmodligen blivit bortmotad av de nya hyresgästerna.

Text: Yngve Meijer