Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad 12 september 2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Äntligen en utflykt

Som alla medlemmar nog vet anordnar SOK en utflykt för daglediga den första måndagen i varje månad. På grund av coronapandemin har klubben dock tvingats att ställa in dessa populära exkursioner. Enligt SOKs ordförande Bengt Larsson har många medlemmar, som han träffat, undrat när utflykterna kommer att återupptas. Efter ett beslut av styrelsen bestämdes att på försök göra en coronasäker utflykt till Edeby våtmark. Läs mer här.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stör turistlivet fåglar i Gripsholmsviken?

Systrarna Ann-Christin och Tina Höijer, som har sommarstuga på Stora Skallaholmen i Mariefredsviken, oroar sig för hur fågellivet i viken påverkas av exploateringen i området. SOKs sakkunnige Ynge Meijer svarar att själva byggandet nog inte innebär någon påtaglig störning för fågellivet. Däremot är det ökande trycket från frilufts- och båtlivet i Gripsholmsviken ett större problem. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fler besökare vid Rördrommen

Fältstationen Rördrommen har öppet på söndagarna mellan 9 och 15 som vanligt, meddelar föreståndaren Sten Ullerstad.
– Vi håller dock företrädesvis till utomhus med verksamheten. Antalet besökare är betydligt fler än tidigare år som en följd av den allmänna utomhusvågen. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Info om fågellokalerna uppdateras

Det är gott om fina fågelmarker i Strängnäs kommun, men det gäller att hitta dem och veta när under året de är som mest attraktiva både för fåglar och fågelskådning. Förändringar i vädret och miljön påverkar förstås med tiden lokalerna. Därför har SOKs styrelse påbörjat en översyn av informationen om fågellokalerna. Här kan du läsa Maria Barkells redovisning av fågellokaler i Mariefred.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Blåsig vinter när art-racet gjorde comeback

Mitt i februari genomfördes för första gången på 20 år ett art-race i kommunen. Fyra lag startade från valfri plats för att sedan under 6 timmar försöka att observera så många fågelarter som möjligt. I de snö och isfria omgivningarna lyckades det segrande laget registrerades 47 arter. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stacks Image 24614

Foto Peter Hennix

Styrelsemöte på distans

Pandemin lamslår inte SOKs styrelse. På grund av smittorisken sammanträder styrelsen än så länge digitalt på distans. Tisdagen den 7 april hölls ett styrelsemöte via Skype och dator i hemmen. Man beslöt då att tillsvidare ställa in alla exkursioner och andra arrangemang, som SOK medverkar i.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exkursioner ställs in!

Med anledning av corona-pandemin och Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer har SOKs styrelse beslutat att tillsvidare ställa in alla exkursioner inklusive utflykter för daglediga. Tills dess: glöm inte att vi fågelskådare vistas mycket ute och håller oss friska därav. Så fortsätt att vara ute i naturen så mycket ni kan och besök fåglarna i våra fina fågellokaler.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skydda fynd av känsliga arter!

Nu går vi in i perioden, när berguvar, lappugglor, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr. För att minimera störningar för dessa arter vädjar Regionala Rapportkommittén (rrk) i Sörmland om, att inte larma ut observationer på olika Line Band, sms-grupper eller liknande media.
Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterium (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda dina observationer. Du kan kontrollera om fyndet är/blir dolt i granskningsläget i Artportalen – längst till vänster i rapportraden.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interaktiv fågellokalsguide

Nu finns Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler ute. Den funkar både för smarttelefoner och stora skärmar.
I den version, som är ute nu, presenteras lokalerna i Nyköpings, Oxelösunds, Katrineholms och Vingåkes kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nyårsskådning med fina obsar

Årets första exkursion på nyårsdagen gav många fina obsar av både vanliga och mer rara arter. Den dussinet många deltagarna fick se bland annat, turkduvor, entita, stenknäck, havsörn, fjällvråk, smådopping, sångsvanar, knölsvanar, skäggdoppingar och en massa sidensvansar. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bra årsstart för daglediga skådare

Nytt decennium – nytt år – ny månad och dessutom första måndagen, vilket innebär att daglediga träffas. Denna måndag den 6 januari är även en ”röd dag”. Då kan även den som förvärvsarbetar vara med. Och så blev det. Vi var 16 st som träffades kl 0900 vid Ugglans träd och gjorde upp schemat för förmiddagen. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grupp för skådning på avstånd

I och med att alla exkursioner ställdes in våren 2020, kunde varken resan med Backsvalor till Öland eller andra exkursioner med SOK genomföras. Maria Barkell bestämde sig då för att ta saken i egna händer och startade en liten grupp på Messenger, ”Fågelskådning på avstånd”. Läs mer på denna länk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Besök på solens och vindarnas ö

Den som en gång har varit på Öland och brukar åka dit varje år och inte får chansen att åka dit, vet hur det känns att längta efter ön. I år blev det ingen vår att räkna med pga Covid-19. Men i augusti kände jag att det var dags. Jag tog in på ett Bed and Breakfast i Kastlösa. Det var perfekt. Säkert boende i egen liten stuga och delande av dusch och toalett med andra men med handsprit på alla gemensamma utrymmen och frukost var för sig, så kändes det tryggt och Covid-19 säkrat.

Lagom till min resa kom en efterlängtad bok ut till Naturbokhandeln – Ölands fågellokaler. Många av dessa lokaler har jag redan besökt men det fanns några där som jag inte visste om, så det var kul att någon dag besöka minst en ny lokal och en gammal lokal. Jag utgick från boken. Annars är favoriterna många bland södra Ölands fågellokaler. Att avsluta kvällen med sträckskådning vid Seby läge tillsammans med Ölands vassaste skådare är magiskt.

Förutom alla lokaler som besöktes, är Södra udden alltid värd en visit. Här såg jag under denna tid en kaspisk trut, småtärna, roskarl, svartsnäppa, ljus- och svartbukig prutgås, ägretthäger och en mycket sjuk tobisgrissla.
Har du tur finns det även tid att gå guidad tur på Ottenby fågelstation, det är att rekommendera!

Maria Barkell
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Varför kallas Lundberga för Spiontorpet?

Spiontorpet dvs torpet Lundberga nämns ibland i observationsrapporterna från Norra övningsfältet. Historien bakom namnet har Leif Ekblom hittat i en bok, som han berättar om här. I torpet bodde den kände sovjetspionen Ernst Hilding Andersson, även kallad för marinspionen. Läs mer på denna länk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En långresa i fåtöljen

Det kan dröja länge innan vi, pga Corona-epidemin, kan besöka fågelmarker utomlands. Men det finns ju minnen att plocka fram som en video från en resa 2018 till Nambia och 2019 till Spanien, Marocko och Gibraltar. Eller ett besök i regnskogar i Costa Rica 2017. Här finns också en video från Stora Karlsö. Läs och titta mer här.

Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ändring för rödlistade underarter

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut. Nu är underarterna ”tjocknäbbad nötkråka” (Nucifraga caryocatactes caryocatacte) och ”Östersjösilltrut” (Larus fuscus fuscus) rödlistade. Det förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.
Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten ”Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020” på denna länk. På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.
Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.

Rrk Sörmland
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dölj skyddsklassade arter

Rrk Sörmland önskar att man i rapporter i Artportalen från lokaler, som är häckningslokaler för känsliga eller skyddsklassade arter, anger häckningskriterium på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar "dölj fynd-funktionen" i Artportalen. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Många obsar av rödlistade arter

I takt med vårens antågande rapporteras allt fler roliga observationer i kommunen. Här ett axplock ur rapporterna av rödlistade, dvs sårbara eller hotade, arter i artportalen under perioden 1–8 april:
Havsörn Gorsingeholm, Gesta och Säby Aspö; fjällvråk Åkers styckebruk, Hörnfältet Aspö, Gorsingeholm, Solöfälten och Gesta; Fiskgjuse Gesta; duvhök Lötfälten; forsärla Kvarnforsen; storlom Eksågstornet och Mörtsjön i Åker; Kungsfågel Valnaren, Reningsverksdiket och Torparudden; gröngöling Bastviken Aspö, Åsa gravfält och Mälsåker slott; spillkråka Valnaren; sånglärka Lötfälten, Valnaren och Gesta; gulsparv Åsa gravfält, Solö och Norra övningsfältet; sävsparv Eksågstornet, Gesta och Valnaren; brunand Edeby våtmark och Hovgårdsdammen; rördrom Morrarön, Kyrkviken och Hagbo; sädgås Prästhällen och Hörnfältet Aspö; gråtrut Lötfälten och Säby Aspö; silltrut Prästhällen och Västerviken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Idel omval i utökad SOK-styrelse

SOKs årsmöte den 11 mars i SMOL-stugan genomfördes som vanligt under trivsamma former. Inför 31 närvarande medlemmar klubbade Lars Liljenstolpe raskt genom dagordningen.
Bengt Larsson omvaldes till ordförande på ett år. Yngve Meijer och Ulf Gustafsson omvaldes som ledamöter på 2 år. Det beslutades också att styrelsen ska utökas med en ledamot på två år och till denna post valdes Maria Barkell. Viveka Eriksson omvaldes som ersättare på 2 år.
Ledamöterna Leif Ekblom och Gunilla Oleniusson samt ersättaren Sven Blomqvist har alla ett år kvar av mandattiden.
Till valberedare omvaldes Markku Kemppi. Jonas Jörnemark (sammankallande) och Kjell Eriksson omvaldes som revisorer för ett år med Markku Kemppi som ersättare också för ett år.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fågelrapport 2019: Flera ovanliga kommunarter

Fågelmässigt blev 2019 riktigt spännande med flera för kommunen ovanliga arter som gladde många, skriver Yngve Meijer i sin årssammanställning av observationer inom Strängnäs kommun. Exempel på detta är gråhakedopping, turturduva fjällgås, prutgås, lappuggla, flodsångare, jorduggla, svart rödstjärt, tallbit, tretåig mås och tretåig hackspett.

– En liten nyordning för årets utgåva är att vi har anammat samma systematiska ordningsföljd som finns på Artportlen. Det är inte första gången som ordningsföljden ändras och säkerligen inte den sista. Ändringarna bottnar i nya rön som gjorts inom fågelsystematiken på senare år. En mängd omflyttningar av arterna inom familjerna och även omflyttning av familjer har gjorts.

Rapporter av känsliga arter med häckningskriterier publiceras inte vilket, även gäller rapporter där krav på dokumentation finns och inte inkommit till Regionala rapportkommittén, Rrk. Hela rapporten finns att läsa här och i det kommande numret av Observerat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Visa dina fågelbilder...
E-posta dem till denna adress