Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad 20 januari 2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Nyanländ fågelbloggare

Kristoffer Alp heter en läsvärd bloggare. Som ganska nybliven SOK-medlem och strängnäsbo beskriver och reflekterar han i sin blogg över fågellivet i kommunen. Hans presentation av sig själv finns här.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uppdaterad SOK-folder

SOKs broschyr i folderformat har uppdaterats med aktuella kontaktuppgifter. Du kan skriva ut den från denna länk. Ge gärna ett ex till en blivande medlem! Eller tipsa om hemsidan.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sveriges bästa fågellokaler 2020

Enligt rapporterna till Artportalen blev det under pandemiåret 2020 en del förändringar i topplistan över de bästa fågellokalerna i Sverige. De fyra i toppen är samma som tidigare år, men under den kvartetten hittas flera platser som tidigare år varit utanför topp 20. Fågelskådare verkar 2020 ha varit betydligt mer i sin hemmakommun och kunde där hitta långt fler arter än under ett vanligt år. Läs mer här.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ha koll på fågelinfluensan!

Nu har flera fall av fågelinfluensa (H5N8) hittats hos vilda fåglar (gäss, måsar), i tamfjäderfäbesättningar i Danmark och en skånsk gård med kalkonuppfödning. Det går fortfarande bra att skåda fågel och mata småfåglarna i trädgården. Men som alltid är det viktigt med god handhygien när man varit i kontakt med vilda fåglar eller deras avföring.
Mot bakgrund av läget vill nu SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala) att svenska fågelskådare är lite extra uppmärksamma och rapporterar in fynd av döda fåglar via denna länken på webben eller i mobilen. Ange då fågelns plats så noga som möjligt (systemet hämtar koordinater om man tillåter det). Särskilt intresserade är man av dödsfall hos simfåglar, alltså änder, gäss och svanar och därtill måsar och trutar av olika slag. Även rovfåglar är helt klart av intresse, eftersom de kan plocka upp smittan, när de äter på döda eller sjuka simfåglar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Turkduvorna trivs här

Den 16 november satt det 24 turkduvor uppradade på TV-antennen och i träden vid korsningen Scoutvägen - Erikslundsvägen i Strängnäs (även en och annan tamduva i området), rapporterar Yngve Meijer.
– Kan det vara resultatet av ett antal lyckade häckningar. Antalsmässigt har det inte rapporterats dessa mängder i kommunen sedan artens glansdagar från första halvan av 1970-talet, 63 ex som flest rapporterades från Gorsingeholm under november/december 1973. Skriver Yngve på SOKs Facebok-sida.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nu finns SOK på Instagram

Stacks Image 24720
Nu finns SOK även på Instagram: sokbirds. Med smarta telefoner och Instagramapp kan man bara scanna QR-koden här t.v. för att komma till sokbirds. Just nu är kontot privat, vilket betyder att bara följare (de med Instagramkonto) kan läsa det som visas på sokbirds. Klicka på ”Följ” för att bli bekräftade som följare. Om du har bilder på fåglar med anknytning till Strängnäs kommun och vill att de ska synas på SOKs Instagram mejla bilden, tillsammans med en förklarande text, datum och förnamn (och efternamn om du vill) på fotografen till: sokbirds@gmail.com, eller skicka ett meddelande via Instagramkontot sokbirds.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raketstart på fågelåret

Många nya januarikryss. Gorsingeholm och i synnerhet reningsverksdiket har varit en riktigt ”het” lokal med flera ovanliga vinterfynd som kungsfiskare, järnsparv, rörhöna, vattenrall och forsärla. Pilgrimsfalken som under november och december ofta sågs på toppen av Lantmännens silobyggnad blev kvar på det nya året. Till särskilt intressanta januariobservationer kan fogas två svärtor på Gisselfjärden och tre bergsänder i Sjöborgsviken.
Fortsätter det så här, kan fågelåret 2021 i kommunen bli något alldeles extra, skriver Yngve Meijer i en rapport som du kan läsa här.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allvarlig minskning av ejder

En av de svenska kusternas främsta karaktärsfåglar, ejdern, befinner sig i vad som bäst kan beskrivas med fritt fall, skriver Birdlife Sverige på sin hemsida.
I samarbete med Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet redovisas i Sveriges fåglar 2020 läget för de närmare 260 fågelarter eller underarter som häckar i Sverige. Merparten av dessa (närmare 190) följs med hjälp av årliga inventeringar inom ramen för den svenska miljöövervakningen. För de återstående cirka 70 utgörs underlaget av specialinventeringar, speciella bevarandeprogram eller rapportering till Artportalen. Läs mer här.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Corona-anpassat artrally

Tärnans artrally 2021 kommer att anpassas till pandemiläget, bland annat genom att man kan "artsamla" i sin egen kommun. Läs mer om detta här.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ny våtmark vid Söderlänna

Stacks Image 24686
Satellitbilden avslöjar övergödningen i Lännanasjön och vid Söderlänna. Den nya våtmarken, som nu skapas, ska kunna rena viken och en stor del av sjön.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En två hektar stor våtmark skapas i Lännasjön i viken vid Söderlänna. De grävarbeten, som markägaren Söderlänna säteri startade i september, slutförs i dagarna. Arbetena finansieras till stor del med bidrag via Naturvårdsverket från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).
– Sjön har i många år varit övergödd. Mycket fosfat och kväve har läckt ut från åkermarken, berättar Carl Odelstierna vid Söderlänna säteri.
Man försökte på 90-talet att fräsa bort vassen, men viken växte ändå snabbt igen. De arbeten som nu har gjorts, tros innebära en mer långsiktig lösning. Våtmarken ska fungera som en näringsfälla för ett cirka 40 hektar stort område i Lännasjön. På köpet gynnas fågellivet.
– Det kommer garanterat att vara fler fåglar här till våren, tillägger Carl Odenstierna.

Text Peter Hennix

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visa dina fågelbilder...
E-posta dem till denna adress
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………