Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad 17 mars 2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Exkursioner ställs in!

Med anledning av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer har SOKs styrelse beslutat att ställa in alla exkursioner inklusive utflykter för daglediga under mars och april. Styrelsen återkommer med mer information, när vi närmar oss maj månad. Tills dess: glöm inte att vi fågelskådare vistas mycket ute och håller oss friska därav. Så fortsätt att vara ute i naturen så mycket ni kan och besök fåglarna i våra fina fågellokaler.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skydda fynd av känsliga arter!

Nu går vi in i perioden, när berguvar, lappugglor, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr. För att minimera störningar för dessa arter vädjar Regionala Rapportkommittén (rrk) i Sörmland om, att inte larma ut observationer på olika Line Band, sms-grupper eller liknande media.
Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterium (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda dina observationer. Du kan kontrollera om fyndet är/blir dolt i granskningsläget i Artportalen – längst till vänster i rapportraden.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interaktiv fågellokalsguide

Nu finns Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler ute. Den funkar både för smarttelefoner och stora skärmar.
I den version, som är ute nu, presenteras lokalerna i Nyköpings, Oxelösunds, Katrineholms och Vingåkes kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nyårsskådning med fina obsar

Årets första exkursion på nyårsdagen gav många fina obsar av både vanliga och mer rara arter. Den dussinet många deltagarna fick se bland annat, turkduvor, entita, stenknäck, havsörn, fjällvråk, smådopping, sångsvanar, knölsvanar, skäggdoppingar och en massa sidensvansar. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bra årsstart för daglediga skådare

Nytt decennium – nytt år – ny månad och dessutom första måndagen, vilket innebär att daglediga träffas. Denna måndag den 6 januari är även en ”röd dag”. Då kan även den som förvärvsarbetar vara med. Och så blev det. Vi var 16 st som träffades kl 0900 vid Ugglans träd och gjorde upp schemat för förmiddagen. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Idel omval i utökad SOK-styrelse

SOKs årsmöte den 11 mars i SMOL-stugan genomfördes som vanligt under trivsamma former. Inför 31 närvarande medlemmar klubbade Lars Liljenstolpe raskt genom dagordningen.
Bengt Larsson omvaldes till ordförande på ett år. Yngve Meijer och Ulf Gustafsson omvaldes som ledamöter på 2 år. Det beslutades också att styrelsen ska utökas med en ledamot på två år och till denna post valdes Maria Barkell. Viveka Eriksson omvaldes som ersättare på 2 år.
Ledamöterna Leif Ekblom och Gunilla Oleniusson samt ersättaren Sven Blomqvist har alla ett år kvar av mandattiden.
Till valberedare omvaldes Markku Kemppi. Jonas Jörnemark (sammankallande) och Kjell Eriksson omvaldes som revisorer för ett år med Markku Kemppi som ersättare också för ett år.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fågelrapport 2019: Flera ovanliga kommunarter

Fågelmässigt blev 2019 riktigt spännande med flera för kommunen ovanliga arter som gladde många, skriver Yngve Meijer i sin årssammanställning av observationer inom Strängnäs kommun. Exempel på detta är gråhakedopping, turturduva fjällgås, prutgås, lappuggla, flodsångare, jorduggla, svart rödstjärt, tallbit, tretåig mås och tretåig hackspett.

– En liten nyordning för årets utgåva är att vi har anammat samma systematiska ordningsföljd som finns på Artportlen. Det är inte första gången som ordningsföljden ändras och säkerligen inte den sista. Ändringarna bottnar i nya rön som gjorts inom fågelsystematiken på senare år. En mängd omflyttningar av arterna inom familjerna och även omflyttning av familjer har gjorts.

Rapporter av känsliga arter med häckningskriterier publiceras inte vilket, även gäller rapporter där krav på dokumentation finns och inte inkommit till Regionala rapportkommittén, Rrk. Hela rapporten finns att läsa här och i det kommande numret av Observerat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Medlemsannonser

Säljes: tubkikare med stativ

Perfekt julklapp till en fågelskådare. Swarovski Tubkikare Habicht AT 80 HD och kolfiber stativ. Servad 2019. Två ägare. 5000 kr.
Mer info och bilder: maria@strangnasornitologerna.se.
Visa dina fågelbilder...
E-posta dem till denna adress