Inventering raderade nattskärran från rödlistan

Tre gånger om året genomför några medlemmar i SOK en inventering som utgör basen för den svenska rödlistan. Resultaten sammanställs av Biologiska institutionen på Lunds universitet för Naturvårdsverket räkning. Någon gång under vintern utkommer sedan en skrift på ett 75-tal sidor som visar hur det står till med olika arter i landet baserat på de olika inventeringarna som görs.

Yngve Meijer, som under åren genomfört åtskilliga inventeringar, berättar hur det praktiskt går till.

– Första turen körs i mars, den andra i april och den avslutande i juni. Man ska starta vid solens nedgång plus, minus 15 minuter. Tjugo förutbestämda fem minuter långa stopp görs med minst två km mellan punkterna. Vid stoppen inventeras ett urval av fåglar bland arter som är sångaktiva på natten – till exempel trastar ugglor, morkulla, rördrom och rödhake. Mellan och på punkterna räknas även däggdjuren.

Syftet med inventeringen är att komplettera andra typer av inventeringar som punktrutter och linjerutter. De sker dagtid och omfattar därför inte nattfåglarna.

– Ett konkret exempel på betydelsen av nattrutterna är, att när de infördes, försvann nattskärran helt och hållet från rödlistan. Nattskärran är mestadels nattaktiv och ses sällan under dagtid. Nattrutterna visade alltså att arten är långt mer vanlig än vad man tidigare trodde, säger Yngve Meijer.
Stacks Image 12