Fågelvänner välkomnas!

Upptäck fördelarna med att vara medlem i vår lokala fågelklubb. Mottot för Strängnäs ornitologiska klubb (SOK) är att verka dels för att skydda fåglar och deras biotoper i Strängnäs kommun, dels att vara en träffpunkt för fågelintresserade.

SOK:s målsättning är att:
  • alla ska känna sig välkomna!
  • alla är vi skådare och var och en har alltid något att bidra med.
  • det är okej att fråga, varje fråga är lika viktig och ska få ett svar
  • när en fågel upptäcks så skall alla ges möjlighet att se den.
  • det inte behövs någon föranmälan till våra aktiviteter utom till t ex långresa under flera dagar.
  • aktiviteterna även är en social samvaro. Vi tittar t ex även på blommor, vilda djur, fjärilar osv.
  • Njut av naturen! Vi pratar om annat, dock undviks politik eller religion.
  • vi är öppna och tacksamma för synpunkter och förslag.
  • vänner och bekanta är välkomna att delta i aktiviteterna.
  • fikastunden ska vara ett uppskattat inslag.

Vad ingår i medlemskapet?

I medlemskapet ingår ett digitalt nyhetsbrev cirka 11 ggr/år och klubbtidningen Observerat – Fåglar i Strängnäs kommun 3 ggr/år. Du kan dessutom för medlemspriset 100 kr köpa den rikt illustrerade FSOs årsbok om det sörmländska fågelåret.

Förutom ovanstående ingår en hemsida med aktuell information (med medlemsinloggning), en facebookgrupp (SOK-skådarna), ett Instagram konto (sokbirds, med bilder tagna av medlemmar), en sms-grupp och Band-grupp för fågellarm och ett fullspäckat program med exkursioner, utflykter, innekvällar och resor tillsammans med andra fågelintresserade.

Hur du blir medlem i SOK!

Medlem blir du genom att sätta in 200 kronor (+ 50 kr för familjemedlem) på postgiro 96 88 20-1. Uppge namn och adress.

Registrera din mail-adress hos SOK!

Registrera din mailadress hos SOK för att få bra medlemsservice.

Skicka ett mail till Lena Hellman; lena@strangnasornitologerna.se för att meddela att du är ny medlem och har betalt in medlemsavgiften. Skriv gärna in dina kontaktuppgifter som du tycker är ok att delge oss. Tex Ditt fullständiga namn, gatuadress och mailadress. 

Via mailadressen kommer du att kunna få viktig information så som information om exkursioner, utflykter och resor som SOK anordnar. Du kan även om du vill få SOK:s digitala nyhetsbrev och tidningen Observerat. 

Meddela oss därför gärna om du vill ha tidningen Observerat digitalt eller i pappersform samt om du vill ha vårt digitala Nyhetsbrev. 

När din mailadress har registrerats hos oss kommer du att från ett mail från ”one.com” som ber dig att verifiera vidarebefordring av e-post. Klicka på knappen ”Verifiera vidarebefodring av e-post” inom 14 dagar för att din mail-adress ska bli accepterad för utskick av SOK. 

De mailadress grupperna som du kan bli tillfrågad om är:
Medlem i SOK: medlemmar@strangnasornitologerna.se
Backsvalorna (om du är kvinnlig medlem): backsvalorna@strangnasornitologerna.se
Nyhetsbrev (om du vill ha vårat digitala nyhetsbrev): nyhetsbrev@strangnasornitologerna.se
Observerat (om du vill ha tidningen digitalt): observerat@strangnasornitologerna.se


Du har säkert fått rätt mycket information om GDPR (General Data Protection Regulation), även SOK omfattas och på den här länken kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter kopplade till dig.

Medlemsinloggning

På medlemssidorna som du hittar under Medlemsinloggningen kan du läsa de äldre numren av Nyhetsbrevet och klubbtidningen Observerat. Samt ge tips på vad som skulle kunna finnas på sidan.
Om du är medlem och vill logga in på medlemssidorna, kan du få inloggningsuppgifter genom att mejla till maria@strangnasornitologerna.se. Skriv "lösenord" i ämnesraden.

Tidningen Observerat

Tidningen Observerat trycks/skickas digitalt till våra medlemmar 3ggr/år.
Vi eftersöker nu fler artiklar, bilder och kortare texter till tidningen från våra medlemmar!

Stort som smått, allt från nya arter i kommunen till intressanta företeelser vid fågelmatningen eller reflektioner kring vår verksamhet eller fåglar i synnerhet. Friskt vågat nästan publicerat är det som gäller, skicka in text och foton till redaktör för tidningen, Ulf Gustafsson; ulf@strangnasornitologerna.se.

Fågellarm i Strängnäs kommun

SOK har en sms-grupp och en Band-grupp för ”Fågellarm i Strängnäs kommun”.

Vill du gå med i sms-gruppen? Skicka ett mail till administratör av gruppen, Simon Larsson; simon@strangnasornitologerna.se

Vill du gå med i Band-gruppen SOK ”Fågellarm i Strängnäs kommun”?
Skicka ett mail till administratören för Band-gruppen; Maria Barkell; maria@strangnasornitologerna.se

För mer information kring Band, finns denna sida: Band-info

Medlemsbilder

I avsnittet ”Medlemsbilderna” på hemsidan finns medlemmars inskickade bilder på fåglar. Vill du också att dina bilder ska visas där? Döp bilden till motsvarande: "artnamn,datum,plats,fotografens namn". OBS! Bilden ska vara i formatet .jpg Mejla din fågelbild till maria@strangnasornitologerna.se. Skriv ”Bild till hemsidan” i ämnesraden.

Instagram sokbirds

SOK har ett Instagramkonto som heter sokbirds där medlemmars inskickade bilder på fåglar visas. Vill du också att dina bilder ska visas där? Döp bilden till motsvarande: "artnamn,datum,plats,fotografens namn”. Mejla din fågelbild till maria@strangnasornitologerna.se. Skriv ”Bild till Instagram” i ämnesraden.

Facebook-gruppen SOK-skådarna

SOK har även en facebookgrupp, ”SOK-skådarna” som är öppen för alla men bara medlemmar i SOK kan publicera inlägg. Syftet med gruppen är att medlemmarna i sOK ska kunna hålla kontakt med varandra. Har du Facebook och vill gå med i facebookgruppen? Skicka ett intresseanmälan via facebookgruppen att du vill gå med.

Artportalen.se

Vi ser gärna att alla medlemmar skapar ett konto på Artportalen.se för att registrera vilka arter som ni ser ute i fågelmarkerna. Detta är viktigt för att vi ska kunna följa utvecklingen av antalet arter i kommunen (och på andra ställen i Sverige). Det finns även så kallade rödlistade arter som är extra viktiga att rapportera till Artportalen.

När du är med på en exkursion kan du (om du vill) få in de arter som gruppen ser tillsammans på exkursionen automatiskt.

SOK har årligen en eller två genomgångar om Artportalen.
Det finns även mer information via deras webbsida: Artportalen.

Ute i fält kan med fördel Artportalens checklista användas. Mer information om den finns genom att klicka här (kika under avsnittet ”Snabbkurser”).

Försök hålla dig till de fågellokaler som redan finns och skapa endast vid behov nya fågellokaler. Att skapa en lokal som heter ”Strängnäs” är inte önskvärt. Bättre är då att du döper den till den plats som du vistas på, ta google maps till hjälp om du inte vet var du är.

För rödlistade arter krävs dock mer exakt beskrivning och då kan det vara av största vikt att skapa en lokal eller skriva in koordinater i kommentaren för rapporteringen samt att rapporteringen hålls dold i X antal år.

Om du undrar hur du ska göra ta kontakt med oss!
För frågor kopplade till Artportalen finns Artportalen support (vänligen se deras hemsida)


Kontaktuppgifter - SOK:s styrelse & kontaktpersoner

Kontakta oss!
Ordförande
Elisabeth Byskata Evjen
elisabeth@strangnasornitologerna.se

Vice Ordförande
Leif Ekblom
leif@strangnasornitologerna.se

Kassör:
Ewa Lundgren
ewa@strangnasornitologerna.se

Styrelsemedlemmar
Gunilla Oleniusson
gunilla@strangnasornitologerna.se
Sven Blomqvist
sven@strangnasornitologerna.se
Beje Aronsson
beje@strangnasornitologerna.se
Petter Kappel
petter.k@strangnasornitologerna.se
Lena Hellman
lena@strangnasornitologerna.se
Simon Larsson
simon@strangnasornitologerna.se
Kontakta oss!

Medlemsinformation:
lena@strangnasornitologerna.se

Backsvalorna:
elisabeth@strangnasornitologerna.se

Nyhetsbrev:
sven@strangnasornitologerna.se

SMS-grupp (Fågellarm):
simon@strangnasornitologerna.se

Tidningen Observerat
:
ulf@strangnasornitologerna.se

Hemsidan, Artportalens checklista, Band, Instagram:
maria@strangnasornitologerna.se