Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Stora Enso & Fiskgjusehäckningen

Efter en fråga från Stora Enso så har jag kollat upp ett fiskgjuse-bo under våren och sommaren. Det gällde ifall boet var aktivt, eftersom de planerat avverkning i området. Boet var bebott när jag kom dit, och paret ruvade. Detta meddelades till Stora Enso, som var tacksamma och kunde därmed ta hänsyn till detta.

Tre ungar kläcktes ut, och vid förra besöket var alla kvar och till synes lika stora. Idag, 3 augusti, var jag där på nytt, och nu var boet tomt.

En förälder satt bredvid boet, och ungar hördes pipa i närheten, och jag kunde se åtminstone två ungar flyga strax därefter.

Förhoppningsvis gick det bra även för den tredje.

Föräldern skrämdes bort av en motorbåt som lade sig för att fiska precis nedanför. Efter en nätt påstötning från mitt håll flyttade de sig villigt och gjusarna kom tillbaka.

Stora Enso har avverkat i området under de senaste veckorna, men långt ifrån boet, säkert minst 500 meter, så ingen störning bör ha skett.

Två roliga omständigheter:
1 - Den förälder jag såg idag är ringmärkt, gul ring 7X plus metallring, vilket jag idag rapporterat till Ringmärkningscentralen. Kommer att informera om deras svar så fort det kommer!

2 - Båda ungarna fångade trollsländor som de åt i flykten, precis som lärkfalkarna. Trodde de var helt fiskinriktade, men då har de en viss opportunism och flexibilitet i menyvalet, och det är ju perfekt just nu när det är massor med trollsländor i luften!

Text & Foto:
Fredrik Hellner

Stacks Image 304

Meddelande från Ringmärkningsscentralen 15/8

Nu har svaret kommit från Ringmärkningscentralen angående den ringmärkta Fiskgjusen som häckat i Strängnäs kommun i år. Som tidigare meddelat kläcktes i år tre ungar i parets bo, varav minst två kom ur boet.

Det rör sig om en hona kläckt under sommaren 2009, och ringmärkt (gul ring 7X) i Spanien den 27 oktober samma år, alltså under sin första sydflyttning.

Ringmärkningslokalen är ett naturreservat strax nordost om staden Huelva på spanska sydkusten, se kartbild.

Tyvärr går det därför inte att säga var hon är kläckt, men det var roligt att få veta att hon nu alltså är över 13 år gammal, och själv en framgångsrik häckare.

Äldsta kända ålder på fiskgjuse är 26 år, så hon är alltså medelålders.

En annan intressant fråga är hur det kom sig att hon blev ringmärkt. Vet inte om man aktivt fångade in fiskgjusar i detta projekt, eller om hon fastnat i annat nät, eller kanske skadats.

Om detta står inget i rapporten, men jag har frågat RC om kontaktuppgifter till projektet, så vi får se om jag kan uppdatera er med detta senare.

Nu blir det spännande till nästa år och se om hon kommer tillbaka till samma bo. Enligt Wikipedia är chansen låg: Hanarna åtvänder till samma bo, men honorna byter från år till år.

Men vi kan ju hoppas!
Jag kommer i alla fall att hålla utkik!Text & Foto:
Fredrik Hellner

Stacks Image 313
Stacks Image 320
Stacks Image 318