Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Fågellivet runt Sörfjärden

Stacks Image 241
Stacks Image 181

Foto: Gunilla Oleniusson

Stacks Image 197
Stacks Image 245

Foto: Maria Barkell

En solig söndag 22 maj utforskade SOK fågellivet kring Sörfjärdens tre fågeltorn Eksågstornet, Kvarnbäckstornet och Rördromstornet.

Tre tappra åkte från Ugglans träd vid 08-tiden och vid Eksågstornet anslöt ytterligare 3 skådare. Där sjöng både säv- och rörsångare på var sin sida om tornet och det var lätt att jämföra sången. Sävsångaren ställde även snällt upp på bild. Fisktärna, storskarv, knipa, sävsparv, gärdsmyg m.m. noterades.

Vi fortsatte vidare till Kvarnbäckstornet, vilket ligger t.h strax innan Barvabadet och bron över Örsundet mellan Barvalappen och Sörfjärden. Vi gick stigen ut mot tornet genom en vårvacker kohage där svarthättor, svartvit flugsnappare och näktergalens sång kunde avnjutas. Kabblekans gula blommor lyste på båda sidor spången när vi närmade oss tornet. Nästan direkt hördes områdets karaktärsfågel rördrommen tuta i vassen. Trastsångaren kraftiga sång hördes från motsatta sidan sundet och snatteränder, sothönor och skäggdoppingar simmade runt i den öppna vattenspegeln. I de uppsatta bolådorna vid vasskanten ruvade fiskmåsar, en lärkfalk och en fiskgjuse kom överflygande och den bruna kärrhökshanen patrullerade över vasshavet.

Vi fortsatte sedan vägen mot Fältstationen Rördrommen där dagens stugvärd Sten samt några från Naturskyddsföreningen i Strängnäs också fanns på plats. En representant från Eskilstuna biodlarförening gav oss en intressant demonstration av visningsbikupan som finns vid fältstationen och i byggnaden Backsippan fick vi se ett foto i naturlig storlek av en havsörn, riktigt mäktigt!

Det efterlängtade fikat intogs sedan i Rördromstornet där vi underhölls av sång från två trastsångare!

Österut i fjärden såg vi de två båtar med fritidsfiskare som under hela förmiddagen förflyttade sig längs med vassarna i fjärden.

Risken finns att fåglar skräms bort från sina bon och ägg/ungar exponeras för predatorer, t ex kråkor osv.

Det blev en lång fin skådardag i härligt solsken, totalt kunde 32 arter noteras.

Text:
Gunilla Oleniusson


Stacks Image 187

Foto: Maria Barkell