Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Backsvalornas kvällsutflykt 2022-05-05

Stacks Image 107

Backsvalorna vid Ekeby våtmark:
Gunilla Oleniusson

På kvällen 5 maj besökte 7 Backsvalor + en gäst Ekeby våtmark i Eskilstuna. Gunilla Oleniusson var vår ledare för besöket.
Den fina dagen hade övergått i blåst och svalare väder när vi vid 18-tiden tog plats mellan bassäng 1 och 2.
En trevlig herre upplyste oss om att bassängen hade tömts för ett par år sedan varför bottenslammet rörts om och nu bildade en härlig flytande geggig strandzon, bra för födosökande vadare. Utöver ” de vanliga” såg vi några arter som vi inte ser så ofta – Mindre och större strandpipare, skedänder, snatteränder, grönbena och gulärlor.

I luften flög ett par svart- och vitglänsande fåglar; dvärgmås – där vi tydligt såg dess svarta undersida. En fiskgjuse och brun kärrhök kom också förbi och letade föda. På hemvägen tog några av oss en sväng ner till Sörfjärden och Rördrommens fältstation. Där avslutade vi den trevliga utflykten med rördrom som tutade och trastsångare som kommit ända från Afrika för att vi skulle få höra den kraxiga, gnälliga sången.

//Ewa