Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Daglediga 2022-05-02 med ett lite annorlunda inslag

Majs upplaga av ”Daglediga” fick en liten annorlunda inledning. Vår nyblivne kassör, Ewa Lundgren, hade fått kontakt med LSS Daglig verksamhet i Fårhuset. De tillverkade fågelholkar av kasserat virke i olika tappningar – lastpallar, embalagelådor mm. Holkarna gjordes i olika storlekar för olika typer av tänkta hyresgäster. Efter samling vid Ugglans träd som vanligt – 16 förväntansfulla SOK:are hade hörsammat ”kallelsen” – åkte vi upp till Fårhuset, där vi togs emot av handledare Sisko Hirvi. Hon berättade om verksamheten och presenterade Daniel Sörensen, som var den drivande och kunnige i holkbygget. Han visade oss olika holkars utförande och vem som kunde tänkas sätta bo i dem. Det var stora holkar för knipor och ugglor, lite mindre för starar och små för t ex blåmes. Ett ovanligare utförande har holken för trädkrypare. Den har en triangulär planlösning med ett ingångshål på sidan. Den häckar vanligtvis bakom stora barkflagor och skador på träden. Daniel visade upp en gedigen kunskap om fågelhäckning. Efter denna förevisning gick vi ut på den s k ”Fågelholksstigen”, som passerar den ganska nya branddammen i området. Här kunde vi notera att svarthakedoppingen var åter även i år. Både hona och hane. Lokalen var den enda under 2021 med observerad svarthakedopping i kommunen.
Fågelholksstigen går upp mot gamla torpet Finninge och det nya bostadsområdet. Många holkar var uppsatta och hade under 2021 haft många häckande fåglar och arter. Daniel berättade entusiastiskt om detta lyckade holkprojekt. Vandringen avslutades vid Fårhuset med kaffe och kaka och Sisko och Daniel var intresserade att följa med ut på våra utflykter med daglediga. Vi tackade Ewa, Sisko och Daniel för denna uppvisning. Noterade arter som vi såg var bl a svartvit flugsnappare, gröngöling, sothöna och nötväcka.

Nu styrde vi kosan till Edeby våtmark där bl a stenskvätta, havsörn, trana, sångsvan, kricka och snatterand kunde tillföras i anteckningsboken. Efter en fikapaus blev det allmänna önskemålet att åka upp till Jättne. Sagt och gjort. Jättne nästa! Här tillfördes till dagsskörden bl a följande arter: brun kärrhök, brunand, ormvråk, smådopping och sångsvan.

På hemvägen stannade vi, som vanligt vid Lötfälten. Man vet aldrig vad som döljer sig bland tiltorna. Snatterand och brushane kunde vi glädjas åt. Dagen gav 27 arter.

/Leif Ekblom

Stacks Image 168

Daniel Sörensen med holkar
Foto: Leif Ekblom
Stacks Image 165

Holkar på plats
Foto: Leif Ekblom