Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Första häckningen av styltlöpare i Sverige

Styltlöparna upptäcktes vid Skarhults våtmark utanför Eslöv den 23 april och sågs då även para sig. De lämnade dock området efter några dagar och sågs sedan inte till på flera dygn.

Men i veckan sågs återigen två styltlöpare i Skåne. Den här gången vid Örtofta sockerbruksdammar och nu ligger de på ägg. Både hanen och honan har ruvat och det har setts minst två ägg. 

Det är första gången i sverige som det sker en känd häckning av styltlöpare.

Det är viktigt nu att de inte blir störda. Vi hoppas att alla fågelskådare och fotografer håller tillräckligt avstånd och att dammen inte används. Styltlöparna behöver lite tur också förstås och att vädret blir gynnsamt (Natursidan.se)

Styltlöpare (Himantopus himantopus) är en mycket långbent vadare som ingår i familjen Recurvirostridae som omfattar skärfläckor och andra arter av styltlöpare.
Styltlöparen häckar vanligtvis från Medelhavsregionen till Sydostasien och Taiwan, men även i Afrika söder om Sahara och på Madagaskar. Vissa populationer är flyttfåglar, generellt de nordligare häckningspopulationerna, och dessa flyttar vintertid till kustområden, medan häckningspopulationer i varmare områden generellt är stannfåglar eller kortflyttare.

De nordvästliga poulationerna i Västeuropa övervintrar i Afrika. I östra Asien förekommer den bara lokalt som häckfågel men är mycket vanligare vintertid. Under andra hälften av 1900-talet har den även blivit vanligare vintertid på ögrupperna Marianerna och Saipan och under sent 1900-tal även börjat observeras på andra öar i västra Mikronesien.

I Europa, under vårflyttningen, är den en regelbunden gäst norr om sitt utbredningsområde och i sällsynta fall stannar den kvar på lokaler i Nordeuropa och häckar. Exempelvis häckade ett par i Storbritannien 1987 och ett par i Danmark 2021.
Stacks Image 181
Styltlöpare, Örtofta sockerbruksdammar. Augusti 2021. Foto: Maria Barkell
I Sverige är styltlöparen en oregelbunden och inte alltid årlig gäst, men 1998 sågs den vid hela fem tillfällen. Nästan alla fynd har gjorts söder om Mälaren, enstaka fynd har rapporterats upp till Västerbotten. Sammanlagt har 33 fynd av 37 individer gjorts till och med 2020 (se Birdlifes lista, över antal fynd 1944-2020)
 
Arten häckar i våtmarksområden, vid grunda sjöar och dammar. Flyttpopulationerna övervintrar ofta i kustbiotoper. Boplatsen placeras vid ett bart område i närheten av vatten. De häckar ofta i mindre grupper, ibland tillsammans med skärfläckor. De lever främst av insekter och kräftdjur som de plockar ifrån marken eller ur vattnet (Wikipedia).

Nu följer vi utvecklingen med spänning för paret i Örtofta sockerbruksdammar!!

Sidan kommer uppdateras så snart mer information om häckningen fås
Följ utvecklingen via
Artportalen.se

Uppdatering 2022-05-29:
Tyvärr avbröts häckningen av någon oklar anledning på dag 21. På platsen hittades enbart en ätlig groda och skärfläckor. Kanske blev äggen uppätna av en predator? Ingen vet. Det var dock mycket ledsamt eftersom styltlöparna häckat i 21 dagar av 24 normala häckningsdagar. På dag 22 återfanns två styltlöpare i Danmark, dessa tros vara de i Sverige häckande paret.
Se
Artportalen