Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Fotoutställning på Multeum

Stacks Image 113
Skärfläcka
Foto: Jocke Ed
Lördagen den 4 december var det vernissage på Multeum med foton tagna av Jocke Ed. Jocke är uppvuxen i Strängnäs men bor numera på Västkusten. Han var med och startade SOK 1991-04-26. Utställningen går under namnet ”Stenen –
Fågelfotografier under ett år” och avser den stora stenen ”Glommens sten” vid
Glommens hamn mellan Varberg och Falkenberg. Detta är en lokal som vi SOK:are är välbekanta med från våra höstresor till Halland. Han har en fastighet vid Lynga, som ligger norr om Glommen vid havet. Fotona är tagna i detta område – Glommen, Morups tånge samt Munkagårdsfloen - och är i huvudsak tagna på fåglar i och nära vatten. Exempel på arter är ejder, gravand, kricka, skärfläcka (häckande i Munkagårdsfloen), rödbena, fjällpipare, kärrsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa, skedstork, havsörn, kungsörn, hökuggla, svarthakad buskskvätta och skäggmes. Min favorit är nog fotot på skärfläckan.

Så här skriver Jocke på sin hemsida:

”Jag tycker nog skärfläckan är en av de vackraste fåglarna vi har i vår svenska
fauna. Det grafiskt svart-vita, den uppåtböjd näbben och sättet den sveper vattenytan efter föda understryker alla dess underbara framtoning. Här i Halland är vi lycklig lottade som har skärfläckorna som häckfågel. Någon kilometer öster om vårt hus ligger den nyligen restaurerade våtmarken Munkagårdsfloen. Här häckar ett 15 tal par och de har för vana att flyga ner till havet för att proviantera. De passerar då rakt över huset flera gånger om dagen hela sommaren. Jag stannar alltid upp, släpper tankarna på det jag håller på med, så fort jag hör fåglarnas ”plyt plyt”.
Jag har även följt deras häckningsbestyr uppe i våtmarken och inte vet jag vilka svårigheter de står inför, men så här som en utomstående betraktare kan jag nog tycka att skärfläckorna är ganska usla föräldrar. Många häckningar misslyckas och många ungar dör under de första veckorna. En egenhet de har är att placeras boet precis i vattenbrynet. När sedan kraftiga regn kommer svämmas det över och överges. Som alla vadarfåglar söker ungarna tidigt mat själva. Här lämnas ungarna ofta ensamma och i somras såg jag vid två tillfällen kråkor som relativt ”enkelt” plockade åt sig ungar. Nej, ni skärfläckor. Ni får skärpa er och ta barnuppfödandet på större allvar annars kommer det gå utför med er art!” (Jocke Ed)

Vernissagen var välbesökt med bl a många SOK:are. Jocke kommer att återkomma den 4 februari och hålla en föreläsning på Multeum om bl a fågelfotografering. Som kuriosa kan jag berätta att Björn Carlsson och Jocke ringde mig ganska många
gånger i slutet på 70-talet och ville att jag skulle köra ut på exkursioner i kommunen. De var fortfarande tonåringar och ännu utan körkort. Det var trevliga utflykter med kunniga och intresserade ungdomar. Tiden går!

Passa på att besöka Multeum och njut av vackra bilder fram till 5 februari. Du kan även besöka Jockes hemsida www.joakimed.se.

/Leif Ekblom