Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

SOK:s Artrally lördagen 19 februari 2022

Några förhållningsregler:

Två klasser kommer att finnas:

SOK:s Artrally & SOK:s EKO-Artrally

Vid anmälan:
* ange klass
* lagets namn
* lagledare
* övriga deltagares namn. (Ett lag kan bestå av 2 – 4 personer.)

Om du använder bil: Samåk ENDAST med dem som du träffar regelbundet (så minskar vi smittspridningen).

Laget startar på valfri plats i Strängnäs kommun tidigast kl 08.00 och avslutar senast 15:00 på valfri plats inom Strängnäs kommun.

Laget får räkna fågelarter enbart inom Strängnäs kommun.

En art får räknas om minst 2 i laget/sett hört fågeln vid samma tillfälle, däremot behöver inte alla kunna artbestämma den utan det räcker med att någon i laget gjort det.

Under bilfärd behöver inte föraren se en fågel som övriga i laget ser.
OBS! Om man är två i bilen och båda ser fågeln under färd men bara den ena hinner arta fågeln så är det ok.

Giltiga färdmedel för klassen SOK:s EKO-Artrally 08:00-15:00 är:
Fötterna, cykel, häst, kanot/kajak, skidor, inlines, skateboard, paddla, rullstol (& Permobil) osv. så länge den inte har någon motor.

Sverigelistan används som rapportformulär och varje lag utser en som dokumenterar arter som ni ser och mot slutet räknar ihop antalet arter. Ange ungefärlig tidpunkt och plats för obsen.

Tänk på säkerheten utmed vägarna och var ni stannar med bilen!
Använd gärna reflexväst.

Vid avslutningen
Rapportformuläret lämnas via mail till tävlingsansvarig senast kl. 18.00. Om två eller flera lag i samma klass rapporterar samma antal arter avgör lottning vilken placering lagen får. Vid rapportering anges också vilka lagmedlemmar som varit med. Varje lag ansvarar själva att rapportering inkommer på Artportalen.

Resultatet kommer att delges deltagare via mail och sammanställning kommer ske på SOK:s hemsida.


Välkomna!


Anmäl dig till tävlingen senast 10 februari 2022 genom att skicka ett mail till Maria Barkell, maria@strangnasornitologerna.se, skriv
SOK:s Artrally” eller ”SOK:s EKO-Artrally” i ämnesraden. (Anledning till varför ett mail ska skickas är eftersom återkoppling lättast kan äga rum, på detta vis).

Stacks Image 46
Stacks Image 50
Senast SOK:s Artrally gick av stapeln var 2020.

Läs mer om hur tävlingen gick då, här.