Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 15 maj

SOK:s sommar- & höstprogram 2022

Alla är hjärtligt välkomna!! Ta gärna med en vän!

Eventuella ändringar i programmet eller kompletterande information om aktiviteterna meddelas på hemsidan/facebook eller mail. Det kan gälla t.e.x inställd eller ändrad exkursion på grund av dåliga väderförhållanden eller pandemin.

Du kan även ringa den ansvarige för utflykten för att få mer information. Om du ger oss din mejladress får du även viss aktuell info via mejl och nyhetsbrev.

Om inget annat meddelats, samlas vi vid Ugglans träd, (som är det stora trädet vid P-platsen vid infarten till Nabbviken bredvid kolonilotterna, korsningen Tullgatan och Nabbgatan/Fridhemsvägen).

Ta gärna med dig matsäck.

Att samåka är frivilligt i dessa pandemitider – Du själv bestämmer. Vid samåkning betalar passagerare 8 kr/mil till föraren.
Tänk på att stanna hemma om du har symtom; så som feber, ont i halsen och snuva!

Exkursionerna är indelade i olika svårighetsgrader, så att deltagarna får ut mesta möjliga av resan.
Men alla är förstås välkomna!
Lätt: Lätt att gå.
Medel: Längre promenad, även i terräng kan bli aktuell
Svår: Längre promenad i terräng.

Obs! Programmet finns även i PDF-fil för nedladding och utskrift via Medlemssidorna

Även Studiefrämjandet har kurser i fågelskådning läs mer på deras
hemsida.
Januari-December
Lördag 1 januari - 31 December
SOKs EKO-skådartävling 2022

Startdatum 1/1-2022. Tävlingen pågår hela året.
Mer information delges deltagarna, se även mer information här.
Ansvarig: Maria
Svårighetsgrad: Lätt-Svår

Maj
Lördag 14 maj - Gorsingelund  Kl: 10-13
Fågelsång, blomprakt och grönska. Tillsammans med
Naturskyddsföreningen kan den som vill även hjälpa till med
lättare arbeten. Kanske hinner vi tillverka några insektshotell? Tag med egna arbetshandskar om du har. Glöm inte kaffekorg och ta gärna med en vän. I samverkan med Naturskyddsföreningen Strängnäs.
Ansvarig: Gunilla
Svårighetsgrad: Lätt

Söndagen 15 maj – Kungsör & Köping, Kl: 08:00-ca 14:00
Vi möter våren i Kungsör & Norsa i Köping.
Samling: Ugglans träd för ev samåkning 08:00
Samling: Kungsörs Station, Järnvägsgatan 6, kl: 09:00 - Maria
Ta med lunch och fika. Kläder efter väder.
Ta gärna med en vän!
Ansvarig: Maria
Svårighetsgrad: Lätt


Söndag 22 maj - Fågellivet runt Sörfjärden
Besök vid Sörfjärdens fågeltorn och Fältstationen Rördrommen,
som har flera fina utställningar bland annat en om havsörn.
Samling: Ugglans träd, 08:00.
Vid Fältstationen Rördrommen kommer vi vara ca 10:00.
Ansvarig: Styrelsen
Svårighetsgrad: Lätt

Måndagen 30 maj - Backsvalornas kvällsutflykt
Kvällsutflykt till Edeby våtmark. (Mellan Stallarholmen och Marifred). Vi besöker även en sandbrink I närheten där det häckar backsvalor! Samling vid Ugglans träd kl 17:30 för eventuell samåkning! Ta med fika och kläder efter väder, och gärna en väninna!
Ansvarig: Elisabeth


Kontakta oss!
Via mejl:
”förnamn@strangnasornitologerna.se”

Elisabeth Byskata-Evjen, 070-64 528 91
Leif Ekblom, 070-604 29 73
Gunilla Oleniusson, 073-980 77 41
Sven Blomqvist, 070-533 62 77
Maria Barkell, 070-400 61 57


OBS! Viktig info gällande utflykter för ”Backsvalorna” inom kommunen!
Om vi får information om särskilt intressanta fågelobservationer i vår kommun kan ett utflyktsmål ändras i sista stund!
Kolla mejl och hemsidan! Eller kontakta Elisabeth om ni är osäkra! Mobil 070-645 28 91
Juni
Lördag 4 juni – Nattfåglar
Samling: Ugglans träd Kl: 20:00
Ansvariga: Leif

Måndag 6 juni - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Torsdag - Måndag 9-13 juni.
Dalarna -Härjedalen resa

Ansvarig: Leif
Svårighetsgrad: Lätt-Medel
Stacks Image 21149
El-avtal med Sevab ger slant till SOK
Juli
Måndag 4 juli - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Lördag 9 juli - Backsvalornas dagsutflykt!
Dagsutflykt till Kalkbro naturreservat där Leif Ekblom guidar oss bland fåglar och orkidéer!
OBS Tid och plats!
Samling kl 10:00 på pendlarparkeringen vid Biskopskvarn, Strängnäs, som ligger mellan McDonalds och E 20 
Ta med matsäck och gärna en väninna!
Ansvarig: Elisabeth

Augusti

Måndag 1 augusti - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Onsdag 17 augusti - Backsvalornas kvällsutflykt!
Kvällsutflykt i och omkring Nya södra kyrkogården och Fårhushagen i Strängnäs!
Vi träffas kl 17:30 på stora parkeringen vid infarten till Nya södra kyrkogården.
Ta med fika och gärna en väninna!
Ansvarig: Elisabeth

September
Lördagen 10 september - Backsvalornas dagsutflykt!
Dagsutflykt i till Lötfälten mm
Samling kl 08:00 vid Ugglans träd för eventuell samåkning!
Ta med matsäck, lämpliga kläder och gärna en väninna!


Stacks Image 21152
Studiefrämjandet stöder SOK
tel
0152-65 05 56