Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 15 januari

SOK:s vår- och sommarprogram 2022

Alla är hjärtligt välkomna!! Ta gärna med en vän!

Eventuella ändringar i programmet eller kompletterande information om aktiviteterna meddelas på hemsidan/facebook eller mail. Det kan gälla t.e.x inställd eller ändrad exkursion på grund av dåliga väderförhållanden eller pandemin.

Du kan även ringa den ansvarige för utflykten för att få mer information. Om du ger oss din mejladress får du även viss aktuell info via mejl och nyhetsbrev.

Om inget annat meddelats, samlas vi vid Ugglans träd, (som är det stora trädet vid P-platsen vid infarten till Nabbviken bredvid kolonilotterna, korsningen Tullgatan och Nabbgatan/Fridhemsvägen).

Ta gärna med dig matsäck.

Att samåka är frivilligt i dessa pandemitider – Du själv bestämmer. Vid samåkning betalar passagerare 7 kr/mil till föraren.
Tänk på att stanna hemma om du har symtom; så som feber, ont i halsen och snuva!

Exkursionerna är indelade i olika svårighetsgrader, så att deltagarna får ut mesta möjliga av resan.
Men alla är förstås välkomna!
Lätt: Lätt att gå.
Medel: Längre promenad, även i terräng kan bli aktuell
Svår: Längre promenad i terräng.

Obs! Programmet finns även i PDF-fil för nedladding och utskrift via Medlemssidorna

Även Studiefrämjandet har kurser i fågelskådning läs mer på deras
hemsida.
Januari
Lördag 1 januari - Nyårsskådning i Strängnäs
Samling: Ugglans träd 09:30.
Ansvarig: Leif
Svårighetsgrad: Lätt


Lördag 1 januari - SOKs EKO-skådartävling 2022
Startdatum 1/1-2022. Tävlingen pågår hela året.
Mer information delges deltagarna, se även mer information här.
Ansvarig: Maria
Svårighetsgrad: Lätt-Svår

Måndag 3 januari - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt


Lördag 15 januari - Tärnans Artrally
INSTÄLLT pga rådande pandemi!!


Torsdag 27 januari - Digital föreläsning med Niklas Aronsson - Vinterfåglar inpå knuten (Via Facebook)
Man kopplar upp sig via Facebook och klickar på en länk för evenemanget via kontot ”Naturum Tåkern”. Klicka här för mer information.

Fredag-Måndag 28-31 januari - Vinterfåglar inpå knuten
Arrangeras av BirdLife Sverige.
Maria står 29/1 i Fågelsången, Mariefred 11:00-15:00.
Läs mer här
Svårighetsgrad: Lätt


Februari
Lördag 5 februari
Sista chansen för att se utställningen ”Joakim Ed - Stenen som pågår på Kurlturhuset Multeum i Strängnäs sedan december 2021. Fågelfotografier under ett år. Joakim Ed närvarar på utställningen. Klicka här för mer information.

Måndag 7 februari - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Tisdag 8 februari - Kursstart! Lär känna sveriges ugglor
Digital kurs via Studiefrämjandet.
Läs mer och anmäl dig innan 3 februari
här.

Lördag 19 februari - SOKs Artrally
Ansvarig: Maria
Anmäl ditt lag senast 10 februari.
Mer information om tävlingen finns här.
Svårighetsgrad: Lätt-Svår

Torsdag 24 februari - Sista anmälan till Ugglelyssning
Görs tillsammans med ansvarig i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF). Preliminärt sker ugglelyssningen 26 februari, 4 mars eller 12 mars.
Ansvarig: Maria (först till kvarn, max 5 bilar).

Lördag 26 februari - Ugglelyssning med HOF
eller 4 mars eller 12 mars (eller en fredag kväll)
Vi lyssnar på Ugglor i den västmanländska skogen kring
Köping tillsammans med representant från Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF). Vi behöver ha preliminära datum
eftersom vädret är avgörande. Mer information delges
deltagare.
Samling: Mac-donalds parkeringen Strängnäs, kl:
Samling Köping: Tundalsparkeringen, kl:
Ansvarig SOK & HOF: Maria & Daniel
Svårighetsgrad: Lätt

Mars
Lördag 5 mars – Örnräkning
Mer information kommer.

Söndag 6 mars – FSO årsmöte
Mer information kommer.

Måndag 7 mars - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif E
Svårighetsgrad: Lätt
Mars
Tisdag 8 mars – SOK:s Årsmöte
Smol-gården Vasavallen, Eskilstunavägen 45, Strängnäs.
Se separat kallelse, som kommit via mail/tidning eller klicka här.

Söndagen 13 mars Backsvalorna - Fågelmatning Mariefred
Backsvalorna besöker Fågelmatningen i Fågelsången i
Mariefred. Mer information kommer

Torsdagen 16 mars 18:30 - Kursstart Nybörjarkurs i fågelskådning
Kursstart för Digital nybörjarkurs i fågelskådning via Studiefrämjandet, läs mer här och anmäl dig innan 11 mars.

April
Måndag 4 april - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Lördagen 9 april - Backsvalornas utflykt till Marvikarnas
Naturreservat

Vi åker till Marvikarnas Naturreservat för fågelskådning,
njuta av naturen samt grilla korv. Vi ses vid Läggesta grusparkering kl. 09:00 och åker gemensamt till Marvikarnas Naturreservat.
Medtag egen korv/det du vill grilla!
Ansvariga: Maria & Elisabeth
Svårighetsgrad: Lätt

Söndag 10 april - Gorsingelund kl: 10:00 – 13:00
Dags att göra lite vårfint i lunden och samtidigt njuter vi av vårfåglar
och vårblommor.
Ansvarig: Gunilla
Svårighetsgrad: Lätt

Lördag 16 april - Orrmorgon
Samling: Ugglans träd, 05:00
Ansvarig: Leif
Svårighetsgrad: Medel-Svår

Maj
Måndag 2 maj - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Torsdag 5 maj – Backsvalorna - Ekeby våtmark Eskilstuna 
Kvällsutflykt till Ekeby våtmark i Eskilstuna.
Vi träffas vid Ugglans träd 17:30 och åker tillsammans till
Ekeby våtmark i Eskilstuna.
Ansvarig: Elisabeth

Lördag 7 maj– Fågeltornskampen & Fågelskådningens dag
Valnarens fågeltorn kl 05:00-13:00
Tillsammans skådar vi från tornet eller spången och räknar hur många fågelarter vi kan få under 8 timmar. Blir vi många får vi dela upp när vi räknar eftersom vi måste hålla avstånd i tornet.
Alla är välkomna! Ta gärna med en vän! Ta med matsäck och varma kläder.
Ansvarig: Maria & Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Lördag 14 maj - Gorsingelund  Kl 10-13
Fågelsång, blomprakt och grönska. Tillsammans med
Naturskyddsföreningen kan den som vill även hjälpa till med
lättare arbeten. 
Ansvarig: Gunilla
Svårighetsgrad: Lätt

Söndagen 15 maj – Vårutflykt till Norsa i Köping, Kl: 09:00
Vi möter våren i Norsa i Köping, kl 09:00. Ev samåkning av deltagare från Strängnäs, 08:00 vid Ugglans träd.
Ansvarig på plats vid Norsa: Maria
Maj
Söndag 22 maj - Fågellivet runt Sörfjärden
Besök vid Sörfjärdens fågeltorn och Fältstationen Rördrommen,
som har flera fina utställningar bland annat en om havsörn.
Ansvarig: Maria & Styrelsen
Svårighetsgrad: Lätt

Juni

Lördag 4 juni – Nattfåglar
Samling: Ugglans träd Kl: 20:00
Ansvariga: Leif

Måndag 6 juni - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Torsdag - Måndag 9-13 juni. Dalarna -Härjedalen resa
Ansvarig: Leif
Svårighetsgrad: Lätt-Medel

Juli
Måndag 4 juli - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Augusti

Måndag 1 augusti - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs kl 09:00
Ansvariga: Leif
Svårighetsgrad: Lätt

Preliminärt Höst- & vinterprogram 2022
Innekväll & Utflykt – Tema Vitfåglar
29/9 - 2/10 - Varberg


Kontakta oss!
Via mejl:
”förnamn@strangnasornitologerna.se”

Maria Barkell, 070-400 61 57
Leif Ekblom, 070-604 29 73
Elisabeth Byskata-Evjen, 070-64 528 91
Gunilla Oleniusson, 073-980 77 41
Sven Blomqvist, 070-533 62 77
Ulf Gustafsson, 070-812 22 49
Viveka Eriksson, 070-487 06 76
Stacks Image 21152
Studiefrämjandet stöder SOK
tel
0152-65 05 56
Stacks Image 21149
El-avtal med Sevab ger slant till SOK