SOKs medlemsbilder

Bilder tagna av medlemmar
i Strängnäs ornitologiska klubb
Kungsfiskare  Kungsfiskare 10 februari vid reningsverksdiket. Foto Beje Aronsson. Kungsfiskare  Kungsfiskare 9 februari i reningsverkets dike. Foto Ingemar Gyllensparv. Vattenrall  Vattenrall i reningsverksdiket 5 februari. Foto Ulf Gustavsson. Kungsvfskare  Kungsfiskare vid reningsverksdiket 5 februari. Foto Ulf Gustavsson.
Sidensvans  Sidensvans 28 januari, Tranbärsstigen. Foto Beje Aronsson. Stjärtmes  Stjärtmes 10 jan Bågskyttebana. Foto Beje Aronsson Sidensvans  Sidensvans 12 januari vid Gesta gård. Foto Petter Kappel. Sidensvans  Gärdsmyg 12 januari vid Gesta gård. Foto Petter Kappel.