Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 11 juli 2017
Juli
Måndag 24/7 Edeby våtmark och ev Prästhällen/Kolsundet
Kommunen har under senare år berikats med flera fina viltvatten. En av de bästa är Edeby våtmark. Höststräcket kan redan ha börjat vid Prästhällen.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken kl 1800 eller ICA, Stallarholmen kl 1820
Tid: Kl. 1800 – ca 2130 Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)


Augusti
Lördag 5/8 Hjälstaviken
Härlig sommar- och höstlokal! Ett paradis för bl.a. sträckande gäss. Har vi tur får vi se både fjällgås och spetsbergsgås. Bläsgås och vitkindad gås är nästan garanterat. Havsörn och pilgrimsfalk är ej heller fel att skåda. Mycket vadare rastar här.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: kl. 0600 – 1400
Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73) Svårighetsgrad: Medel

Måndag 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12 Daglediga
Daglediga träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl 0900-ca 1300
Ansvarig: Styrelsen Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73)

Lördag 12/8 Gorsingelund
Naturskyddsföreningen och SOK har sedan 2015 samarbetat i detta unika lundområde som ligger nära Kilenrondellen. Kom med och njut av den fina naturen! Vi träffas, fikar, fixar i området, skådar växter, insekter och fåglar. 
Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och SOK. Glöm inte kaffekorgen.
Plats: Ugglans träd kl. 0945 för samåkning, eller kom direkt till lunden.
Tid: Kl 1000-1300
Ansvarig: Gunilla Oleniusson (tel. 073-980 77 41)

Måndag 14/8 Strängnäs-runda
Vi åker till några lokaler i kommunen för att se vad som kommit av höstflyttarna.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken kl 1800
Tid: Kl. 1800 – ca 2130 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Lördagen 19/8 Mälardagen
Nu är det dags för Mälardagen 2016. Ett stort antal av Strängnäs föreningar visar sina aktiviteter vid Västerviken. Och så tänker även vi i Ornitologiska klubben göra. Vill Du vara med så hör av Dig till någon av oss i styrelsen. Du är naturligtvis välkommen att besöka vårt stånd i vilket fall som helst
Plats: Västerviken, Strängnäs
Tid: Kl 1100-1400
Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73)

Måndagen 28/8 Kvällsskådning i Strängnäs och dess närhet
En exkursion mer för den mindre erfarne skådaren. Vi besöker någon/några lämpliga lokaler runt Strängnäs. Ta med fika och kläder efter väderlek.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: Kl. 1800-2100
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)
Svårighetsgrad: Lätt

September
Söndagen 3/9 Backsvalorna – SOKs tjejnätverk
Vi träffas åter igen för en tjejtur. Kanske blir det en träff med andra kvinnliga skådare, var är inte bestämt. Ta med fika!!
Samling: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 0800-1200.
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Barbro Hellström (tel. 076-877 37 26) och Gunilla Oleniusson (tel. 073-980 77 41)

Lördag 9/9 Gorsingelund
Kom med ut till Gorsingelund. Kanske behöver holkarna ses över samt kompletteras inför nästa säsong, vi ser över stigarnas status mm. Vi spanar förstås på de fåglar som kan uppehålla sig i lunden så här på höstkanten.
Samarrangemang Naturskyddsföreningen och SOK.
Plats: Ugglans träd kl. 0945 för samåkning, eller kom direkt till lunden.
Tid: Kl 1000-1300
Ansvarig: Gunilla Oleniusson (tel. 073-980 77 41)

Söndag 10/9 Anmälan till Varberg
Torsdag 5 oktober till söndag 8 oktober gör vi en resa till Halland för havsfågelskådning. Bindande anmälan görs senast idag 10 september genom telefon eller mail till Leif Ekblom.
Anmälan till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73).

Söndagen 17/9 Gåsräkning I
Den första dagen av två där vi kan medverka till att över många år studera gässens antal, flygstråk m m. Vi delar upp oss i flera grupper så att vi kan täcka upp så stor del av kommunen som möjligt. Du som är intresserad har här en stor möjlighet att kunna åka med någon mer erfaren och lära mer om gässen. Även andra arter kommer vi säkert att se. Fortfarande pågår höstflytten mot södern. Denna räkning pågår inom flera föreningar inom Sörmland och landet i övrigt.
Samling: Fältstation Rördrommen
Tid: Kl. 1200-1500
Ansvarig: Sven Blomqvist (tel. 0152-184 79, mobil 070-533 62 77).
Svårighetsgrad: Lätt
Anmälan: Till Sven B. senast onsdag 13/9

Oktober
Söndag 1/10 Euro Bird Watch Day
Runt om i Sverige arrangerar SOF:s regionalföreningar och lokala fågelklubbar olika aktiviteter i samband med Euro Bird Watch Day.  Vi ses vid Rödrommen kl 9-15. 

Tisdag 3/10 Kursstart ”Vinterfåglar och matning”
Under hösten genomförs en kurs om de fåglar som stannar kvar i vår omgivning och besöker din fågelmatning. Vi tar även upp flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Vad ska vi mata fåglarna med och hur bör en matning se ut? Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Kursen kommer att genomföras tillsammans med Studiefrämjandet.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs
Tid: Kl. 1500 resp. 1900 i Strängnäs
Anmälan: Till Studiefrämjandet tel. 0152-157 80
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
Torsdag 5/10–söndag 8/10 Havsfågelskådning i Halland (Varberg med omnejd)
Resan hösten 2009 har blivit historisk. Vad sägs om grålira, mindre lira, havssula, klykstjärtad stormsvala, stormfågel, tärnmås, storlabb, bredstjärtad labb. Vi avser att göra en liten tur till hallandskusten under ett veckoslut även i år.
Minimideltagande är 4 personer. Vi hyr in oss i vandrarhemmet Västervåg längst ut på Getterön. Du får medföra sänglinne och handduk. Kök finns. För detta betalar vi ca 255:-/person, natt. Milersättning till förare enl. senare överenskommelse.
Betalning: Betalning för logi görs i förväg. Direktiv till berörda kommer senare.
Svå Svårighetsgrad: Medel.
Samling: Plats anges vid anmälan.
Tid: Avresa: Torsdag morgon kl. 0500 och hemkomst på söndag kväll.
Anmälan till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73).

Lördag 14/10 Skådning i Strängnäs kommun
Vi tar en höstrunda inom kommunen. Vi bestämmer sent vart vi åker. Allt beror på fågelläget vid den tidpunkten.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 0900-1200.
Ansvarig: Barbro Hellström (tel. 076-877 37 26)
Svårighetsgrad: Lätt

Söndagen 15/10 Gåsräkning II
Ännu ett tillfälle att se de stora gåsflockarnas förberedelser för flytten söderut. Detta är en fortsättning av räkningen den 17 september.
Samling: Fältstation Rördrommen
Tid: Kl. 1200-1500
Ansvarig: Sven Blomqvist (tel. 0152-184 79, mobil 070-533 62 77).
Svårighetsgrad: Lätt
Anmälan: Till Sven B. senast onsdag 11/10

Måndag 16/10 Artportalen
En kväll för dig som vill lära dig mer om Artportalen.
Samling: Studiefrämjandet
Tid: Kl. 1830-2100
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Måndag 30/10 Innekväll
Vi samlas i höstmörkret för en innekväll, där vi får celebert besök av förre ordf i Västmanlands Ornitologiska Förening Lennart Waara.  Han har genomfört inventeringar i området efter branden, bl a av spillkråka och tretåig hackspett. Föreläsningen illustreras med bilder från området. Plats: Studiefrämjandet
Tid: Kl. 1900
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73).

November
Söndagen 12/11 FSO medlemsmöte
FSO genomför sin sedvanliga höstkonferens på Åsa folkhögskola i Sköldinge. FSO bjuder på kaffe och lunch. När programmet och föredragshållare är fastställt kommer det att presenteras på FSOs hemsida och även skickas ut till SOKs medlemmar via epost.
Plats: Åsa folkhögskola, Sköldinge
Tid: Kl. 0900-1500
Anmälan: Senast 5/11 till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73). Samåkning eftersträvas.

Tisdagen 21/11 Ingemar Lind-kväll
Den kände profilen hade tidigare varslat om att han avsåg att sluta med sin årliga turné i Sverige. Men han återkommer även i år och då även till Strängnäs för att berätta och visa en film om sitt liv som naturfilmare. Han inleder med en stillbildsfilm med rubriken ”Fåglar i folktron”. Tyngdpunkten är lagt på göken, denna så märkliga fågel. Passa på att få en oförglömlig naturupplevelse genom Ingemar Linds film, bilder och speakertext.
Görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, STF och Studiefrämjandet.
Plats: Multeum.
Tid: Kl. 1900
Ansvarig:Styrelsen, Naturskyddsföreningen, STF och Studiefrämjandet.
Kostnad: 100 kr per person.

Måndagen 27/11 Klubbmedlemmars fotovisning
Peter Hennix visar bilder från Costa Rica och Nils Eriksson visar bilder med rubriken ”Fågelbad”.
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Strängnäs
Tid: Kl. 1900
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73).

December
Söndagen 3/12 Fågelmatningen vid Valnaren/bågskyttebanan
En adventstur till Valnaren eller Bågskyttebanan. Vi började mata vid Valnaren under 2012-13. Vi gör ett besök vid matningen och även ser efter vilka fåglar som finns en decemberdag ute i markerna. Kanske en strömstare vid Kvarnforsen? Det kan bli lite snöpulsning beroende på när vintern kommer. Vad sägs om lite varm glögg och pepparkakor i vinterkylan?
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: Kl. 0900 – 1200
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73). Svårighetsgrad: Medel

Preliminärt vinter- och vårprogram 2018
1/1 Nyårsdagsskådning i Strängnäs
26-29/1 26-29/1 Räkning av fåglar vid fågelbordet
Februari 19/2 FSO årsmöte vid Åsa folkhögskola
Mars Mars SOK årsmöte
5/5 5/5 Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag
14-18/6 14-18/6 Dalarna-Härjedalen