Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 11 oktober 2018

Skådning för daglediga
Första måndagen i varje månad. För 2018 är det 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12!
Vi träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis.
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 0900-ca 1300
Ansvarig: Styrelsen Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73)
Augusti
Lördag 4/8 Gorsingelund
Naturskyddsföreningen och SOK har sedan 2015 samarbetat i detta unika lundområde som ligger nära Kilenrondellen. Kom med och njut av den fina naturen! Vi träffas, fikar, fixar i området, skådar växter, insekter och fåglar. 
Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och SOK. Glöm inte kaffekorgen.
Plats: Ugglans träd kl. 0945 för samåkning, eller kom direkt till lunden.
Tid: Kl 1000-1300
Ansvarig: Gunilla Oleniusson (tel. 073-980 77 41)

Måndag 6/8 Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 12/8 Hjälstaviken
Härlig sommar- och höstlokal! Ett paradis för bl.a. sträckande gäss. Har vi tur får vi se både fjällgås och spetsbergsgås. Bläsgås och vitkindad gås är nästan garanterat. Havsörn och pilgrimsfalk flyger ofta i området och det är gott om vadare som rastar.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: kl. 0600 – ca 1400
Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73)
Svårighetsgrad: Medel

Lördagen 18/8 Mälardagen
Nu är det dags för Mälardagen 2018. Ett stort antal av Strängnäs föreningar visar upp sina aktiviteter vid Västerviken, och SOK-medlemmar deltar för att visa SOK:s verksamhet. Välkommen att besöka vårt tält där vi har tubkikare, fågellitteratur och en liten tipspromenad. Vill Du vara med och hjälpa till så hör av Dig till någon av oss i styrelsen.
Plats: Västerviken, Strängnäs
Tid: Kl 1100-1400
Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73)

Tisdagen 21/8 Backsvalorna – SOKs tjejnätverk

Vi träffas för en kvällstur ut i fågelmarkerna. Vart vi åker beror på fågeltillgång och önskemål från deltagarna. Ta med fika!
Samling: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 1800-2100.
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Susanne Lindqvist Larsson (tel. 070-256 92 95) och Gunilla Oleniusson (tel. 073-980 77 41)

Måndagen 27/8 Kvällsskådning i Strängnäs och dess närhet
En exkursion mer för den mindre erfarne skådaren. Vi besöker någon/några lämpliga lokaler runt Strängnäs. Ta med fika och kläder efter väderlek.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: Kl. 1800-2100
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93) Svårighetsgrad: Lätt

September
Måndag 3 september Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 9/9 Anmälan till Varberg
Torsdag 11/10 till söndag 14/10 gör vi en resa till Halland för havsfågelskådning. Bindande anmälan görs senast idag 9 september genom telefon eller mail till Leif E.
Anmälan till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73).

Lördag 15/9 Gorsingelund
Kom med ut till Gorsingelund. Kanske behöver holkarna ses över samt kompletteras inför nästa säsong, Vi spanar förstås på de fåglar som kan uppehålla sig i lunden så här på höstkanten. Vi tänkte även titta lite extra på områdets intressanta gamla husgrunder.
Samarrangemang Naturskyddsföreningen och SOK.
Plats: Ugglans träd kl. 0945 för samåkning, eller kom direkt till lunden.
Tid: Kl 1000-1300
Ansvarig: Gunilla Oleniusson tel 073-980 77 41

Söndag 16/9 Äventyrsdagen vid Ulvastugan
En ”prova-på-dag” för alla åldrar: Kanotpaddling, bergsklättring, grottbesök, naturfrågor, fågelskådning i tubkikare, fågelholksbygge, vikingatida hantverk, pinnbrödsbak mm. Kanske kommer Mulle på besök till barnen.
Bjud in släkt och vänner, ta med fika och gärna något att grilla.
Arrangeras av SOK, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, STF och Stallarholmens vikingar i samverkan med Studiefrämjandet.
Tid: Kl 11-15
Plats: Ulvastugan söder om Åkers Styckebruk längs vägen mot Skottvång.
Information: Gunilla Oleniusson 073-980 77 41

Söndagen 16/9 Gåsräkning I
Den första dagen av två där vi kan medverka till att över många år studera gässens antal, flygstråk m m. Vi delar upp oss i flera grupper så att vi kan få en uppfattning om gåsbeståndet runt Sörfjärden. Du som är intresserad har här en stor möjlighet att kunna åka med någon mer erfaren och lära mer om gässen. Även andra arter kommer vi säkert att se. Fortfarande pågår höstflytten mot södern. Denna räkning pågår inom flera föreningar inom Sörmland och landet i övrigt.
Samling: Fältstation Rördrommen
Tid: Kl. 1200-1500
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Sven Blomqvist (mobil 070-533 62 77). Anmälan:Till Sven B. senast onsdag 12/9

Oktober
Måndag 1 oktober Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 7/10 Euro Bird Watch Day
Runt om i Sverige arrangerar SOF:s regionalföreningar och lokala fågelklubbar olika aktiviteter i samband med Euro Bird Watch Day.  Vi åker till Ekeby våtmark i Eskilstuna. 
Samling: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 0800-ca 1500.
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Ur styrelsen
Torsdag 11 – söndag 14/10 Havsfågelskådning i Halland (Varberg med omnejd)
Resan hösten 2009 har blivit historisk. Vad sägs om grålira, mindre lira, havssula, klykstjärtad stormsvala, stormfågel, tärnmås, storlabb, bredstjärtad labb. Vi avser att göra en liten tur till hallandskusten under ett veckoslut även i år.
Minimideltagande är 4 personer. Vi hyr in oss i vandrarhemmet Västervåg längst ut på Getterön. Du får medföra sänglinne och handduk. Kök finns. För detta betalar vi ca 255:-/person och natt. Milersättning till förare enl. senare överenskommelse.
Betalning: Betalning för logi görs i förväg. Direktiv till berörda kommer senare.
Svårighetsgrad: Medel.
Samling: Plats anges vid anmälan.
Tid: Avresa: Torsdag morgon kl. 0500 och hemkomst på söndag kväll.
Anmälan till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73).

Söndagen 14/10 Gåsräkning II
Ännu ett tillfälle att se de stora gåsflockarnas förberedelser för flytten söderut. Detta är en fortsättning av räkningen den 16 september.
Samling: Fältstation Rördrommen
Tid kl. 1200-1500
Ansvarig: Sven Blomqvist (mobil 070-533 62 77).
Svårighetsgrad: Lätt
Anmälan: Till Sven B. senast onsdag 10/10

Måndag 15/10 Artportalen
En kväll för dig som vill lära dig mer om Artportalen.
Samling: Studiefrämjandet
Tid: Kl. 1830-2100
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Tisdag 16/10 Kursstart ”Vinterfåglar och matning”
Under hösten genomförs en kurs om de fåglar som stannar kvar i vår omgivning och besöker din fågelmatning. Vi tar även upp flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Vad ska vi mata fåglarna med och hur bör en matning se ut? Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Kursen kommer att genomföras tillsammans med Studiefrämjandet.
Plats:Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs
Tid: kl.1500 resp.1900 i Strängnäs
Anmälan : Till Studiefrämjandet tel. 0152-157 80
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Söndag 21/10 Kvismaren och Oset i Närke
Vi tar en höstrunda till Kvismaren för att skåda de 1000-tals gäss som rastar. Även Oset inne i kanten av Örebro är värt ett besök
Samling: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 0700–ca 1400.
Ansvarig: Bengt Larsson mobil 0730-82 44 73
Svårighetsgrad: Lätt

Måndag 29/10 Innekväll
Vi samlas i höstmörkret för en innekväll, där vi får celebert besök av naturfotograf Torbjörn Arvidsson, Örebro, som visar bilder och berättar om möten med fåglar och annan natur från det gångna året, 2017
Plats: Studiefrämjandet
Tid: Kl. 1900.
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73).

November
Måndag 5 /11 Skådning för daglediga kl 0900.
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 0900 – ca 1300

Söndag 11/11 FSO medlemsmöte
FSO genomför sin sedvanliga höstkonferens på Åsa folkhögskola i Sköldinge. Temat är ”Skogen”. FSO bjuder på kaffe och lunch. Programmet finns på denna länk.
Plats: Åsa folkhögskola, Sköldinge
Tid: Kl. 0900-1500
Anmälan: Senast 5/11 till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73). Samåkning eftersträvas.

Torsdagen 22/11 Ingemar Lind-kväll
Den kände profilen återkommer även i år till Strängnäs för att berätta och visa en film om ”Vildmarksfåglar”.
Görs i samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Plats: Multeum.
Tid: kl. 1830
Ansvarig: Styrelsen, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Kostnad: 100 kr per person.

Måndagen 26/11 Klubbmedlemmars fotovisning
Peter Hennix visar bilder från Namibia och Kjell Ericsson visar bilder från bl.a Gesta viltvatten.
Plats: Studiefrämjandet
Tid: kl.1900
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73).

December
Söndagen 2/12 Fågelmatningen vid Bågskyttebanan mm
En adventstur till Bågskyttebanan. Vi gör ett besök vid matningen och även ser efter vilka fåglar som finns en decemberdag ute i markerna. Kanske en strömstare vid Kvarnforsen? Vad finns vid Reningsverket? Vad sägs om lite varm glögg och pepparkakor i vinterkylan?
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: Kl. 0900 – 1200
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93). Svårighetsgrad: Lätt

Måndag 3/12 Skådning för daglediga kl 0900

Preliminärt vinter- och vårprogram 2018

1/1 Nyårsdagsskådning i Strängnäs

26-29/1, 25-28/1 Räkning av fåglar vid fågelbordet

Februari ??? FSO årsmöte vid Åsa folkhögskola

Måndag 18/3 SOK årsmöte

5/5, 4/5 Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag

14-18/6, 13-17/6 Dalarna-Härjedalen