Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad 20 mars 2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Porthöjning tvingar SOK höja

Klubbens sedvanliga årsmöte avhölls tisdagen 19 mars i SMOL-stugan vid Vasavallen. 32 medlemmar var närvarande och omvalde Bengt Larsson till vår ordförande för 2019. Styrelsen i övrigt är Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Oleniusson, Ulf Gustafsson, Viveka Eriksson och Sven Blomqvist. Till styrelsen adjungeras Peter Hennix (hemsida), Petter Sundin (Rrk) och Maria Barkell (media).

På grund av Post Nords höjda porton och att FSO höjer sin medlemsavgift beslöt mötet att höja årsavgiften för 2020 till 200 kr för medlem och till 50 kr för familjemedlem.

Mötet leddes av Lars Liljenstolpe på ett föredömligt sätt. Den vidtalade föreläsaren för kvällen anmälde sjukdom på söndagsmorgonen. Ulf Gustavsson hoppade in med kort varsel och visade många vackra bilder på både vanliga och ovanliga fåglar. Kvällen förgylldes även av en kaffetår med smörgås. Ett stort tack riktas även till SMOL samt Lotta Stenström och Dag Sundin för hjälpen i lokalerna.

Text Leif Ekblom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strandstuvikens fågeltorn invigs

9 april 2019 är det dags för Länsstyrelsens invigning av det nya fågeltornet i Strandstuvikens naturreservat i Nyköping. Samtidigt lanseras utflyktsguiden ”50 utflykter i sörmländsk natur” .
Fågeltornet är tillgängligt för alla – för att titta på fåglar eller fika i kvällssolen. Det har tillgängligjorts genom en bred stig med ledmarkering för människor med nedsatt syn och en anpassad ramp som leder upp till tornet.
Utflyktsguiden 50 utflykter i sörmländsk natur har tips på utflyktsmål i hela länet. Den innehåller bland annat beskrivningar av vad man kan se och göra och tillgänglighet. Det finns också faktasidor om friluftsliv och allemansrätten.
– Vi vill, skriver Länsstyrelsen, inspirera nya naturbesökare att upptäcka vår sörmländska natur eftersom det är viktigt för människors hälsa att vara i naturen.
Läs mer här
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stacks Image 24575
Nötväcka, steglits och många andra fågelarter, tog för sig vid SOKs fågelmatning i Gorsingelund under dagarna för vinterfågelräkningen.

Fågeltätt vid SOK-matning

Årets fågelräkning gynnades av härligt vinterväder och många besök vid både medlemmarnas egna och SOKs fågelmatningar. Enbart runt fågelmatningen i Gorsingelund hittade jag 10 arter den 26 januari mellan kl 1130 och 12; blåmes, domherre, entita, gråsiska, koltrast, nötväcka, steglits, stenknäck, större hackspett och talgoxe.

Text och foto Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gulsparv flitigast vid matborden

Stacks Image 24589
Även om gulsparv sällan sågs vid SOKs fågelmatning intill bågskyttebanan, där denna bild togs, toppade den årets räkning vid fågelborden i Strängnäs kommun. Foto Peter Hennix.
Gulsparv blev överaskande årets vinnare i räkningen vid matningarna i Strängnäs kommun. Talgoxen, fjolårets etta, kom först på tredje plats: 1) Gulsparv 2994 individer, 2) gråsiska 2459, 3) talgoxe 1099, 4) blåmes 980, 4) pilfink 980, 5) koltrast 617. Totalt rapporterade 165 fågelskådare 13624 individer från 167 matningar. Hela listan finns här.

Bland kommunerna kom Strängnäs på en fin tiondeplats med 13624 inrapporterade individer

I Södermanland som helhet intar gråsiskan förstaplatsen med 15384 individer före talgoxe 7443 och blåmes 6153.
I hela riket: 1) talgoxe 151794, 2) pilfink 133326, 3) gråsiska 127787.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hur trovärdig är fågelräkningen?

Har det verkligen setts nästan 3000 gulsparvar vid fågelmatningarna i kommunen? Kan vi lita på resultatet av årets vinterfågelräkning? Vi lät frågorna gå vidare till Yngve Meijer som höll med om att antalet gulsparv som rapporterats är sensationellt många jämfört med tidigare år.

– Möjliga förklaringar är att många som inte är jätteinsatta i vad våra vinterfåglar föredrar använder sig av viltfågelblandning, vilken innehåller mycket spannmål som gulsparven tycker om. Vi hittar bara enstaka gulsparvar på klubbens matningar, eftersom vi huvudsakligen kör med solros, talg och nötter.
– Ett trettiotal nya matningar har tillkommit i redovisningen från kommunen jämfört med föregående år. Vi vet inte var matningarna med många gulsparvar är belägna i kommunen. Några gårdar med gott om hästar, där det brukar bli en del spillsäd kan säkert få ihop avsevärda antal. Vid silobyggnaden i Strängnäs finns det alltid en del spillsäd och antalet gulsparv i området är i storleksordningen runt 200 stycken.

Yngve gjorde en slagning i Artportalen och fann där bara är ett fåtal rapportörer i kommunen som lagt in sina observationer ifrån vinterfågelräkningen.
–  Så länge man inte vet var de aktuella fågelborden är belägna är det svårt att dra några slutsatser. Tidigare år har det också förekommit många felrapporteringar i form av att man lägger in samma fågelbord flera gånger.

Text Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stacks Image 24597
Susanne Lindkvist-Larsson och Gunilla Oleniusson beundrar foton tagna av våra medlemmar.

Trutvarning under bildkväll

Årets första innekväll 5 februari ägnades åt att njuta av bilder tagna av Nils Eriksson och Ulf Gustafsson. Nils visade bilder och berättade om sin och Vivekas resa till Kenya. Det var blandade motiv såsom fåglar, vila djur och naturscenarior. Vackra foton!

Ulf ägnade sin del av tiden åt inhemska bilder på fåglar och gjorde en ”trutvarning”. Han visade med hjälp av många bilder hur man kan artbestämma gråtrut, kaspisk trut och medelhavstrut.
”Det är de små detaljer som gör det!” Det ser ganska enkelt ut när man får sitta i sköna värmen och se en ”frusen” bild av en flygande trut. Men hur ser man de små avgörande skillnaderna på flygande fåglar ute i det fria? En bra presentation som visade på svårigheterna men även möjligheterna. Bra Ulf!! Men jag är dock ”still confused but on a higher level!”

Vi var 25 SOK-are som fick oss denna duvning serverade och dessutom fick vi till kaffet avnjuta Ulfs goda kladdkaka. En minnesvärd kväll!

Text och foto Leif Ekblom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Focus på FSOs årsmöte:

pilgrimsfalk, skräntärna och backsvala

Åsa folkhögskola ligger centralt i Södermanland och är därmed en lämplig samlingspunkt för FSO. Årets medlemsmöte och årsmöte genomfördes söndagen 24 februari. 34 medlemmar, varav 9 tillhörande SOK, hade hörsammat kallelsen. Efter en inledning av ordf Ingvar Jansson, berättade Knud Falk om populationsutvecklingen hos pilgrimsfalken. Populationen i Sverige var runt år 1900 mellan 900 och 1400 par. Vid 1975 var antalet nere i ca 15 par. Därefter har en ökning skett med ca 5 procent per år till i dag cirka 470–500 häckande par.
Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hjälp till att inventera berguv!

BirdLife Sverige ska göra en landsomfattande berguvsinventering under 2019 och 2020. FSO uppmanar därför alla ornitologer att delta i länet Södermanland.
Läs mer
här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Två fågeldiken att glädjas åt

Husvagnsdiket och Reningsverksdiket på Gorsingeholm levererar! Starten blev den vattenrall som hittades i Husvagnsdiket den 19/1. Vattenrall har diskreta vanor på vår/sommar, när det är avsevärt lättare att höra den än att få syn på den. Om man tror att det skulle vara så mycket lättare på vintern, när det inte finns något grönt att gömma sig bland, då tar man helt fel. På något vis lyckas den alltid försvinna bakom någon liten tuva och är hopplös/svår att hitta för stunden. Totalt finns det 15 rapporter av vattenrall under vintern i kommunen, 11 av dessa är från januari.

Som så många gånger tidigare ger eftersök av en lite udda fågel ringer på vattnet när området skådas betydligt intensivare än vanligt. Resultatet blev att lite senare under dagen hittades en rödhake i Reningsverksdiket. Under några år har vi varit bortskämda med observationer av rödhake på flera fågelmatningar. I år har det varit betydligt klenare med rapporter av rödhake och detta blev bara kommunens andra rapporterade rödhake för säsongen.

Under måndagen den 21 januari slog Susanne & Bengt Larsson till med en riktig stänkare, järnsparv i husvagnsdiket. Detta är bara det tredje januarifyndet i kommunen, totalt finns sju rapporterade vinterfynd i kommunen från månaderna december, januari och februari. Susanne & Bengt ståtar med ytterligare ett av dessa januarifynd. 2010 höll en järnsparv till på deras fågelmatning under januari, februari och en bit in i mars. Med andra ord har paret en viss vana att hitta arten på vintern.

Text: Yngve Meijer


Ser mer på Medlemsbilderna.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skyddsområden för hotade rovfåglar

En unik analys av miljontals hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden i Fennoskandia, dvs Sverige, Danmark, Finland och Norge. Flyttande landfåglar, i synnerhet termikflyttare, undviker i största möjliga utsträckning att flyga över öppet hav. Följaktligen koncentreras de till strategiska platser i landskapet – så kallade flaskhalsar. 
Räkningarna är gjorda av tusentals ideella ornitologer (sträckräknare) och inrapporterade till nationella databaser. Läs mer här
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Minnesord över Barbro Pettersson

Dagarna efter nyåret 2018/2019 nåddes jag av det tråkiga meddelandet att vår medlem Barbro Pettersson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Barbro blev tidigt medlem i vår klubb och hade mellan åren 1997–2001 ett styrelseuppdrag i vår klubb. Hon var så länge som hon var frisk en ofta sedd deltagare vid våra utflykter och innekvällar. Vi skall också tacka Barbro för att hon lockade in Petter Sundin till vår klubb, när han var en ung tonåring. Tack Barbro, det ljusa minnet av dig finns för evigt kvar hos oss.

Leif Ekblom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………