Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad 12 januari 2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................
Stacks Image 24565

Snart dags att räkna vinterfåglar!

Sista helgen i januari är det dags för den fjortonde upplagan av Sveriges största fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten. Mellan 25 och 28 januari kommer i runda tal 20 000 svenska hushåll att bidra med uppgifter om de fåglar som gästar våra fågelmatningar
Deltagare i Vinterfåglar Inpå Knuten som skickar in rapport enligt gällande datum är med i utlottningen av ett presentkort på AviFauna Naturresor. Läs mer på denna länken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skyddsområden för hotade rovfåglar

En unik analys av miljontals hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden i Fennoskandia, dvs Sverige, Danmark, Finland och Norge. Flyttande landfåglar, i synnerhet termikflyttare, undviker i största möjliga utsträckning att flyga över öppet hav. Följaktligen koncentreras de till strategiska platser i landskapet – så kallade flaskhalsar. 
Räkningarna är gjorda av tusentals ideella ornitologer (sträckräknare) och inrapporterade till nationella databaser. Läs mer här
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Minnesord över Barbro Pettersson

Dagarna efter nyåret 2018/2019 nåddes jag av det tråkiga meddelandet att vår medlem Barbro Pettersson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Barbro blev tidigt medlem i vår klubb och hade mellan åren 1997–2001 ett styrelseuppdrag i vår klubb. Hon var så länge som hon var frisk en ofta sedd deltagare vid våra utflykter och innekvällar. Vi skall också tacka Barbro för att hon lockade in Petter Sundin till vår klubb, när han var en ung tonåring. Tack Barbro, det ljusa minnet av dig finns för evigt kvar hos oss.

Leif Ekblom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………