Uppdaterad 9 februari 2018

Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Aktuellt & på gång

Skådning för daglediga 5/3 Läs!

Nu ska Eklången räddas Läs!

Tragiskt slut på unikt besök Läs!

Klubbsamarbete i sjöfågelräkning Läs!

Tidigare läsvärt

Mälardag från moll till dur
Läs!

Besök i vadareldorado
Läs!

Rekorddeltagande till sinande våtmark
Läs!

Överraskande strängnäsobs
Läs!

Ovanliga arter i kommunen
Läs!

Pangbilder från gömslen
Läs mer!


SOK har nu över 200 medlemmar! Läs!

Vad gör man med en skadad fågel?
Läs!

Bli medlemsfotograf! Läs mer

När och var i klubbtidningen? Här!

Möt diktande fågelvän
Läs!

Fotosafari på Svalbard
Läs!

Härligt fågelskådande i Tanzania
Läs mer

Havsörnar i närbild
Läs mer

Läs om tjejnätet Backsvalorna här

Tips!
Tycker du att adressen till denna hemsida är lång och lätt att skriva fel? Spara den i så fall under bokmärken/bookmarks som till exempel SOK. Dra den sedan till bokmärkesraden upptill i din webbläsare.
Fågelvänner – välkomna!
Upptäck fördelarna med att vara medlem i vår lokala fågelklubb. Mottot för Strängnäs ornitologiska klubb är att verka dels för att skydda fåglar och deras biotoper i Strängnäs kommun, dels att vara en träffpunkt för fågelintresserade.

Medlem blir du genom att sätta in 150 kr (+ 25 kr för familjemedlem) på postgiro 96 88 20-1. Uppge namn och adress. I medlemskapet ingår tidningen Observerat – Fåglar i Strängnäs kommun, som utges tre gånger om året. Du kan dessutom för medlemspriset 75 kr (ordinarie 130 kr) köpa rikt illustrerade FSOs årsbok om det sörmländska fågelåret.

Stacks Image 26126
Senaste numret av klubbtidningen finns att läsa som pdf-fil här på medlemssidorna. Där finns också tidigare utgåvor. Inloggning som medlem krävs.


Är sidan svårläst?
I så fall kan det bero på att du använder Microsoft Internet Explorer. Pröva någon annan (rekommenderas) webbläsare:
Firefox
Google Chrome
Safari
Det är i allmänhet enkelt att byta till en annan webbläsare och behålla bokmärken.
Har vi aktuell mejladress och mobilnummer till dig?
För att ge en bra medlemsservice behöver medlemsregistret aktuella uppgifter om mejladress och molbiltelefonnummer. Mejla därför snarast ditt mobiltelefonnummer till ulf@strangnasornitologerna.se
Logga in som medlem
På medlemssidorna kan läsa senaste numret och tidigare utgåvor av klubb-bladet Observerat. Här finns också sammandrag av styrelseprotokollen.
Om du är medlem och vill logga in på medlemssidorna, kan du få inloggningsuppgifter genom att mejla till hej@strangnasornitologerna.se.
Skriv "lösenord" i ämnesraden.

Visa dina fågelbilder...
E-posta dem till denna adress
Stacks Image 1011
Vinterhämplingen fotograferade Ulf Gustavsson den 20 januari Galtabäck utanför Varberg. Andra bilder från SOK-medlemmarna finns på bildsidan. Här hittar man också bilder av mer exotiska fåglar från medlemmarnas utlandsresor

Nya medlemmar 2017

Ann-Marie och Kjell-Ove Thorstensson, Viksängsvägen 10, Strängnäs
Inger och Per Hildebrand, Forsavägen 8, Åkers styckbruk
Bengt Rundgren, Jakob Ulfssonsväg 7B, Mariefred
Liselott & Krister Åkerblom, Mariefredsvägen 3, Stallarholmen
Lena Hellman, Klostergatan 19, Strängnäs
Maud & Bengt Erik Ramberg, Olivehällsvägen 17 A, Strängnäs
Maria Barkell, Strängnäs
Hans Andersson, Frejastråket 9, Strängnäs
Harriet & Anders Svensson, Vallbyvägen 58b, Strängnäs
Anne Olsson, Klostergatan 22 A.
Annika Eriksson, Folkparkstigen 2B, Gnesta
Sigrid & Kjell Larsson, Ringvägen 13, Julita.
Välkommen in i gemenskapen och ut i markerna!
Stacks Image 25957
El-avtal med Sevab ger slant till SOK

Stacks Image 324
Studiefrämjandet stöder SOK